Wat

Definitie

De psychomotorische therapie gebruikt de lichamelijke ervaring en het bewegende lichaam als aangrijpingspunten om het motorisch functionele, het psychosomatische, het affectief-emotionele en relationele aspect van het psychomotorisch handelen te optimaliseren.

De psychomotorische therapie richt zich tot kinderen, adolescenten, volwassen en ouderen met lichte, matige en zware problemen van de geestelijke gezondheid zoals omschreven in de classificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dit in zowel een residentiële als een niet-residentiële perspectief en vanuit een preventief en curatief oogpunt.

De psychomotorische therapeut onderzoekt en behandelt het individu met problemen in geestelijke gezondheid binnen een bio-psycho-sociaal model zoals beschreven in de ‘International Classification of Functioning’ van de Wereldgezondheidsorganisatie.

De psychomotorische therapie is gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke en klinische evidentie.

(2016, Dr. Prof. Michel Probst Psychomotorische Therapie KULeuven)

Spring naar toolbar