STUDIEDAG ROND TRAUMA

12/09/2021

Het bestuur van de Vlaamse Vereniging van Psychomotorisch Therapeuten nodigt u uit op een studiedag rond het thema “THE BODY : HOME, HEAVEN AND HELL. PMT & TRAUMA”. Traumaproblematieken krijgen, eindelijk, meer en meer een belangrijke plek toegewezen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Personen met een complex trauma lijken echter onvoldoende baat te hebben bij een eenzijdig verbaal therapieaanbod. Er is momenteel toenemende evidentie voor het feit dat traumatische ervaringen zich vastzetten in het lichaam en in het brein, en dat ook de behandeling zich bijgevolg hierop zou moet richten. Op deze studiedag krijgt u een overzicht van de laatste tendensen en ontwikkelingen die er op dat vlak zijn.

Deze studiedag vindt plaats op donderdag 18 november 2021 in het Psychiatrisch Centrum Bethanië te Zoersel, Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel.
Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen!!

Spring naar toolbar