Oproep aan alle Psychomotorisch Therapeuten!!

28/10/2016

writing

 

Beste leden en niet-leden,

Vanaf 1 januari 2017 gaat het nieuwe functieclassificatiesysteem in voege. If-ic maakte daarvoor gebruik van een eigen methodiek, waarbij voor elke functie de belangrijkste kenmerken in rekening werden gebracht. De classificatie vormt de fundering voor een correct en evenwichtig verloningsbeleid binnen de sector.

De classificatie bestaat uit 20 klassen. Waarbij het verloningsbeleid stijgt naarmate men een klasse hoger gaat. Zo staat klasse 16 gelijk aan een master verloning en staat klasse 14 gelijk aan een bachelor vergoeding.

Op donderdag 15 september hebben we met een delegatie van het bestuur samen gezeten met de verantwoordelijke instantie voor de classificatie (IF-IC).

Wat werd er allemaal duidelijk: De term “Psychomotorische Therapie” komt niet in de classificatie voor, in plaats hiervan werd er gekozen voor de benaming “bewegingstherapie”. Naast deze foutieve benaming werden we onderverdeeld in klasse 14, wat concreet betekent loonbevriezing.

Spijtig genoeg moeten we constateren dat veel mensen, binnen het werkveld, deze term blijven gebruiken i.p.v. de correcte benaming “PMT”. Ondanks verschillende oproepen van de KULeuven en de VVPMT om onze eigenheid te bewaren als PMT’ers! We hebben dit dus ook deels aan onszelf te danken.

Het IF-IC kan aan de huidige classificatie niets veranderen, aangezien deze zo goed als gefinaliseerd is. Ziekenhuizen zijn dan ook volop bezig hun personeelbestand in te delen volgens de verschillende functies.

Wel is er de mogelijkheid dat de functie “bewegingstherapeut” zal herzien worden in de loop van volgend jaar. Het grootste nadeel hierbij is dat het gaat om een federaal project (zowel Vlaanderen als Wallonië).

Waarom doen we een oproep?

Ten eerste: wanneer jullie personeelsadministratie jullie oproept om het contract te herbekijken. Ga dan NIET akkoord met de huidige job omschrijving + titel! Je bent immers Psychomotorisch Therapeut (als je de opleiding effectief hebt gevolgd).

Als we genoeg ziekenhuizen of centra hebben waarbij de term bewegingstherapeut NIET wordt aanvaard, hebben we meer kans tot een herziening van de functie om zo de term “psychomotorisch therapeut” op te nemen binnen de classificatie.

Ten tweede: Graag roepen we alle niet-leden op, om zich lid te maken van de VVPMT. Momenteel hebben we een 100-tal leden, wat te weinig is om op federaal niveau iets te betekenen.

Als laatste: willen we dat alle leden en toekomstige leden hun bewijs van “Psychomotorische Therapie/Training” aan ons bezorgen (via info@vvpmt.be) . De VVPMT zet zich in voor alle effectieve leden, die de opleiding hebben gevolgd. Indien de federale overheid ons vraagt “wie alle PMT’ers zijn werkzaam in Vlaanderen”, moeten we de nodige attesten kunnen voorleggen, willen we iets veranderen binnen het landschap van de GGZ.

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur VVPMT

Spring naar toolbar