ONDERZOEK NAAR FYSIEKE ACTIVITEIT BIJ JONGEREN MET AUTISME

29/11/2021

Ik ben een doctoraatsonderzoekster binnen de Onderzoeksgroep voor Aangepaste Bewegingsactiviteiten en Psychomotorische Revalidatie (KU Leuven) en doe onderzoek naar de fysieke activiteit en cardiorespiratoire fitheid bij jongeren (12-18 jaar) met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) onder supervisie van Prof. dr. Tine Van Damme, Prof. dr. Véronique Cornelissen en Prof. dr. Jean Steyaert.

De doelen van dit onderzoeksproject zijn:​

  • Het valideren van meetinstrumenten om fysieke activiteit en cardiorespiratoire fitheid bij jongeren met ASS adequaat te kunnen meten.
  • Onderzoeken welke factoren al dan niet een rol spelen bij de mate van fysieke activiteit bij jongeren met ASS. Dit met het oog op het vlotter kunnen identificeren van jongeren met ASS die een risico lopen om een inactieve levensstijl te ontwikkelen.
  • Onderzoeken welke belemmerende en helpende factoren jongeren met ASS zelf aangeven/ervaren in kader van hun deelname aan fysieke activiteit.​

Ik ben daarom op zoek naar jongeren (12-18 jaar) met ASS die graag zouden willen deelnemen aan dit onderzoek. Zou het daarom mogelijk zijn om de flyer in bijlage mogelijks (online) te verspreiden?

Indien U meer informatie wenst omtrent deze studie, kan U de QR-code op de flyer scannen of surfen naar https://sites.google.com/view/s65474/home.

Mocht U overigens nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om me te contacteren.

Alvast bedankt om deze vraag in overweging te nemen.

Vriendelijke groeten,

Anke Arkesteyn

anke.arkesteyn@kuleuven.be

Anke Arkesteyn 

PhD Student

Research Group for Adapted Physical Activity and Psychomotor Rehabilitation
Herestraat 49 postbus 1510
3000 Leuven

Flyer_W1-2

Spring naar toolbar