Lidmaatschap VVPMT 2021

06/12/2020

Beste leden van de VVPMT en collega’s, 

2020 was geen gemakkelijk jaar om als vereniging in verbinding te blijven met onze leden.

Veel werd gepland, evenveel werd weer geannuleerd!

We doen ons best om in 2021 de draad weer op te nemen, en indien mogelijk wat meer online aan te bieden.  Dit is echter een grote drempel voor PMT-ers, gezien we toch wel graag in de ervaring gaan en niet enkel via het verbale werken en leren…

Tevens breng ik jullie graag op de hoogte van een verschuiving binnen het bestuur van de VVPMT. We nemen afscheid van onze penningmeester Marijke Raman. Tegelijk verwelkomen we een nieuw bestuurslid, Philippe Minguet. 

Met de start van het nieuwe jaar, wensen we jullie dan ook uit te nodigen om jullie lidmaatschap van de VVPMT te hernieuwen. Dit kan heel eenvoudig via onze website (www.vvpmt.be).

Als lid van de VVPMT, steun je de belangenverdediging van de PMT’ers en geniet je de volgende voordelen:

  • Je wordt als eerste op de hoogte gehouden van onze studiedagen (en je hebt een voorinschrijfrecht gedurende een week)  en je geniet een korting op de inschrijvingsgelden (voor studiedagen georganiseerd door VVPMT).
  • Je krijgt toegang tot het interactief gedeelte van de website (o.a. teksten en presentaties van de studiedagen).
  • Zelfstandigen kunnen zich registreren en zich kenbaar maken voor verwijzers.

Voor het komende jaar zijn de volgende activiteiten reeds gepland (van het moment dat de informatie bekend is, kan je deze vinden op onze site).

  • grote studiedag THE BODY : HOME, HEAVEN AND HELL. PMT & TRAUMA –  18 november 2021
  • lichaambeleving – 26 februari 2021

Indien mogelijk organiseren we de studiedagen die dit jaar niet zijn doorgaan in 2021, onder andere earth games en ervaringsleren.

Net zoals vorig jaar zullen er 2 verschillende lidgelden van toepassing zijn. 

De VVPMT blijft aangesloten bij Axxon als een Belgian Clinical Interest Group Geestelijke gezondheidszorg en Psychomotorische Kinesitherapie. Het bestuur nodigt de psychomotorisch therapeuten met een diploma kinesitherapie uit om aan te sluiten bij Axxon. Dit is nodig voor het verdedigen van de professionele belangen van psychomotorisch therapeuten (niet enkel voor therapeuten die privé werken, maar eveneens voor diegenen die werkzaam zijn in dienstverband). De lidgelden voor Axxon zijn afhankelijk van je statuut, de bijkomende bijdrage voor de ABCIG bedraagt 50 euro.  Meer informatie kan je terugvinden op  https://www.axxon.be/nl/  en  https://www.axxon.be/nl/bcig/ .

De psychomotorisch therapeuten met een diploma bewegingswetenschappen moeten echter niets vrezen. Ze volgen de kinesitherapeuten, en sluiten gewoon aan bij de VVPMT.  

Voor het jaar 2021 zijn de lidgelden: 

–  lidgeld voor VVPMT – 50 euro, te betalen aan de VVPMT.

–  lidgeld voor Axxon –  afhankeljk van je statuut, rechtreeks te betalen aan Axxon.

–  lidgeld ABCIG – 50 euro, rechtstreeks te betalen aan Axxon.

Indien je je voor het eerst lid maakt van de VVPMT (wat we zeer erg aanmoedigen en appreciëren) , gelieve dan je opleiding weer te geven en of je lid bent van Axxon.

Als je graag uit deze mailinglijst geschrapt wordt, kan je ons altijd een mail sturen om dit te doen.

Met vriendelijke groeten, 

Het VVPMT-bestuur

Jennifer, Marijke, Tanja, Erik, Griet, Ann, Frederik en Philippe.

Spring naar toolbar