Doctoraatstudie: Jongeren (13-18j) met ASS gezocht.

27/10/2021

Ik ben Anoushka Thoen, doctoraatsonderzoeker onder supervisie van Tine Van Damme, verbonden aan de KU Leuven.

Momenteel voeren wij een onderzoek uit naar de verschillen in stressreacties tussen jongeren met en zonder autisme spectrum stoornis (ASS). Voorgaand onderzoek toonde reeds aan dat het stress-systeem verschillend werkt tussen beide groepen.
Het huidige onderzoek zal verder exploreren of en hoe het stress-systeem bij jongeren met ASS afwijkingen vertoont ten opzichte van jongeren zonder ASS. Daarnaast bestaat het tweede deel van het onderzoek uit een ademhalingssturende interventie die als doel heeft om de werking van het stress-systeem te normaliseren.

We zijn voor dit onderzoek op zoek naar jongeren tussen 13 en 18 jaar, met ASS en zonder verstandelijke beperking, die graag zouden willen deelnemen aan het onderzoek. Naar aanleiding van de huidige situatie is het voor ons niet evident om jongeren te rekruteren voor dit soort onderzoek. Vandaar mijn vraag naar u om, indien mogelijk, de informatie over deze studie te verspreiden binnen de leden van VVPMT.
Op die manier hopen wij een groter publiek te bereiken.

Alle informatie omtrent de procedure, voorwaarden en plaats van het onderzoek kan u terugvinden in de bijgevoegde flyer.
Het is wel belangrijk om te vermelden dat alles testings en interventiesessies in Leuven moeten plaatsvinden.
Gezien het grote bereik van VVPMT in Vlaanderen zullen er daarom slechts enkele leden deze informatie kunnen verspreiden.
Indien er ouders en jongeren zijn die interesse hebben om deel te nemen aan dit onderzoek,
kunnen zij ons met behulp van bijgevoegde contactgegevens in de flyer bereiken.

Een belangrijke nota: deelnemende jongeren zullen een kleine beloning verkrijgen voor hun tijd en inzet.
Dit staat niet vermeld in de flyer maar kan/mag desgevallend wel meegedeeld worden bij het verspreiden van de informatie.

Dit onderzoek wordt geleid vanuit de KU Leuven, in samenwerking met het Expertisecentrum Autisme, UPC Z.Org KU Leuven.
Indien u nog verder vragen of opmerkingen heeft, kan u me steeds op dit mailadres bereiken.

Vriendelijke groeten en alvast bedankt

Anoushka Thoen (anoushka.thoen@kuleuven.be)
PhD Student
Research Group for Adapted Physical Activity and Psychomotor Rehabilitation
Herestraat 49 postbus 1510
3000 Leuven

Flyer-jongeren-met-ASS_KULeuven

Spring naar toolbar