Oproep PMT KULEUVEN

28/11/2016

kuleuven

KU Leuven

Departement Revalidatiewetenschappen

O&N IV Herestraat 49 – bus 1510

3000 Leuven

 

Betreft: Functieclassificatie Geestelijke Gezondheidszorg

 

Beste collega’s

Het instituut Functieclassificatie (IF/IC) heeft voor de geestelijke gezondheidszorg en meer specifiek  voor psychomotorische therapie een voorstel bij de federale minister voorgelegd dat bij een goedkeuring normaal op 1 januari 2017 in voege zou treden.

Spijtig genoeg blijkt dat psychomotorisch therapeut onder de noemer “bewegingstherapeut” (code 14) valt.

Dit zou implicaties op de verloning kunnen hebben. De werkgever moet voor elke werknemer een voorlopige klasse-toekenning geven. Men kan er met grote zekerheid vanuit gaan dat de werknemers klasse 14 zullen hanteren om de psychomotorisch therapeuten in te schalen.

De functieomschrijving gelinkt aan klasse 14 leunt weliswaar aan bij onze omschrijving maar is onvolledig en komt niet overeen met de competenties van de psychomotorisch therapeut.

Ter informatie de psycholoog zou in klasse 16 en de kinesitherapeut in klasse 15 worden ingeschaald.

Volgend advies kan daarom worden geformuleerd:

1. Al jaren adviseert de VVPMT en de opleiding om de term bewegingstherapeut in geen enkel opzicht te gebruiken. Dit voorstel is er niet op één twee drie gekomen.

2. Kinesitherapeuten kunnen voor code 15 gaan

3. De VVPMT kan blijven ijveren voor code 16, wat een gelijkschakeling betekent met de psychologen.

4. De werknemer kan melden niet akkoord te gaan met de voorgestelde code 14 omwille van de onvolledige omschrijving ( het werken op basis van wetenschappelijk onderzoek, de specifieke observatie, evaluatie en diagnostiek, evalueren van effecten van behandeling en behandeling bijsturen, overleg met collega’s en volgen van vormingen, afnemen en interpreteren van gestandaardiseerde onderzoeken teneinde de aard van de psychische problemen te identificeren, adviseren en informeren van de betrokkenen van de patiënt, etc.)

Naar aanleiding hiervan moeten de psychomotorisch therapeuten, al dan niet lid van de VVPMT, duidelijk weten dat het blijvend gebruik van bewegingstherapeut en dienst bewegingstherapie vandaag zich tegen hen keert. Dit voorstel is letterlijk het gevolg van hun eigengereidheid. Daarenboven hebben ze hiermee jarenlang ook de identiteit van de psychomotorisch therapeut tegengewerkt. De VVPMT nodigde telkens opnieuw psychomotorisch therapeuten uit om lid te worden om zo mee beeld te geven aan onze identiteit. De VVPMT kreeg weinig gehoor. De hardhorigen zitten nu mee op de blaren en moeten mee de consequenties dragen.

Met vriendelijke groeten,

dr. Davy Vancampfort, dr. Tine Van Damme en Prof. dr. Michel Probst

Spring naar toolbar