Onduidelijkheid lidgeld

05/03/2018

                                                  13 maart 2018

 

 

 

 

Beste leden van de VVPMT en collega’s,

 

Zoals eerder meegedeeld op onze website, heeft er een miscommunicatie plaatsgevonden omtrent de lidgelden voor de combinatie Axxon-BCIG-VVPMT, waarvoor onze oprechte excuses.

 

Bij deze bezorgen we u een verdere uitklaring. Sommigen betaalden 100 euro aan de VVPMT, waarvan we planden 50 euro door te storten naar de BCIG van Axxon. Het blijkt nu echter dat deze 50 euro reeds inbegrepen is in het lidgeld van Axxon (en Axxon zal dus instaan voor het doorstorten van de 50 euro naar de BCIG). Diegenen die 100 euro betaalden aan de VVPMT, kregen 50 euro teruggestort krijgen (storting gebeurde dd. 12 maart 2018).

 

Nog even concreet. Indien u zich lid wenst te maken voor de combinatie Axxon – BCIG – VVPMT zal u de volgende bedragen betalen:

Zelfstandigen: 250 euro lidgeld aan Axxon en 50 euro lidgeld VVPMT.

Loontrekkenden: 176 euro lidgeld aan Axxon en 50 euro lidgeld aan VVPMT.

U kan zich enkel lid maken van de BCIG, indien u dus ook lid bent van Axxon.

 

U kan zich uiteraard ook enkel lid maken van de VVPMT, het lidmaatschapsgeld hiervoor is 50 euro. Indien u zich reeds registreerde op de website, maar nog niet betaalde, gelieve dit nog in orde te maken (ten laatste tegen 15 april, na deze datum zullen de niet-betalende accounts verwijderd worden van de website).

 

Gezien het huidige veranderende klimaat, willen we nogmaals een warme oproep doen om onze beroepsgroep te verankeren en hopen we dat zoveel mogelijk collega’s zich aansluiten (bij VVPMT en Axxon). Dit komt onze belangenvertegenwoordiging enkel ten goede.

 

Nogmaals onze oprechte excuses voor de miscommunicatie en het ongemak.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Het VVPMT-bestuur

Jennifer, Marijke, Tanja, Erik, Griet, Ann, Frederik, Ariane en Tine

Spring naar toolbar