Lidmaatschap

30/12/2019

Beste leden van de VVPMT en collega’s, 

Onze allerbeste wensen voor 2020!

We merken onze facebook pagina reeds door velen gebruikt wordt, en moedigen het aan dat het interactieve gedeelte nog meer uit de verf komt!

Met de start van het nieuwe jaar, wensen we jullie dan ook uit te nodigen om jullie lidmaatschap van de VVPMT te hernieuwen. Dit kan heel eenvoudig via onze website.

Als lid van de VVPMT, steun je de belangenverdediging van de PMT’ers en geniet je de volgende voordelen:

  • Je wordt als eerste op de hoogte gehouden van onze studiedagen (en je hebt een voorinschrijfrecht gedurende een week) en je geniet een korting op de inschrijvingsgelden (voor studiedagen georganiseerd door VVPMT)
  • Je krijgt toegang tot het interactief gedeelte van de website (o.a. teksten en presentaties van de studiedagen).
  • Zelfstandigen kunnen zich registreren en zich kenbaar maken voor verwijzers.

Voor het komende jaar werden de volgende activiteiten reeds gepland (van het moment dat de informatie bekend is, kan je deze vinden op onze site)

  • grote studiedag rond trauma – 19 november 2020
  • active Reviewing – 3 dagen – 23/1, 12/3, 12/5/2020
  • lichaambeleving – 26 maart 2020
  • earth games – 2 oktober 2020
  • ervaringsleren 11 juni 2020

In 2020 vindt het congress GGZ voor volwassenen plaats. Het is altijd een meerwaarde om vanuit de PMT een bijdrage te leveren. Als je geïnteresseerd bent om een seminarie of workshop te geven, kan je onderaan deze brief meer informatie vinden.

Noteer alvast 22 april 2020 in je agenda voor de Algemene Ledenvergadering in Mechelen (Via Via). 

Net zoals vorig jaar zullen er 2 verschillende lidgelden van toepassing zijn. 

De VVPMT blijft aangesloten bij Axxon als een Belgian Clinical Interest Group Geestelijke gezondheidszorg en Psychomotorische Kinesitherapie. Het bestuur nodigt de psychomotorisch therapeuten met een diploma kinesitherapie uit om aan te sluiten bij Axxon. Dit is nodig voor het verdedigen van de professionele belangen van psychomotorische therapeuten (ook voor zeker diegenen die werkzaam zijn in dienstverband). De psychomotorisch therapeuten met een diploma bewegingswetenschappen moeten echter niets vrezen. Ze volgen de kinesitherapeuten, maar sluiten gewoon aan bij de VVPMT.  

Voor het jaar 2020 zijn de lidgelden: 

–  50 euro lidgeld voor VVPMT 

– 100 euro lidgeld voor VVPMT + BCIG Axxon

Indien je je voor het eerst lid maakt van de VVPMT (wat we zeer erg aanmoedigen en appreciëren) , gelieve dan je opleiding weer te geven en of je lid bent van Axxon ).

Als je graag uit deze mailinglijst geschrapt wordt, kan je ons altijd een mail sturen om dit te doen.

Met vriendelijke groeten, 

Het VVPMT-bestuur

Jennifer, Marijke, Tanja, Erik, Griet, Ann en Frederik.

Spring naar toolbar