Lidmaatschap VVPMT 2019

Beste leden van de VVPMT en collega’s,

Onze allerbeste wensen voor 2019!

Met de start van het nieuwe jaar, wensen we jullie terug uit te nodigen om jullie lidmaatschap van de VVPMT te hernieuwen. Dit kan heel eenvoudig via onze website (www.vvpmt.be). Het lidgeld bedraagt 50 euro per kalenderjaar.

Het bestuur adviseert de psychomotorisch therapeuten met een diploma kinesitherapie om ook aan te sluiten bij Axxon (beroepsvereniging voor kinesitherapeuten) ABCIG. Dit is voordelig voor het verdedigen van de professionele belangen van psychomotorische therapeuten (zeker diegenen werkzaam in dienstverband). Dit lidgeld (eveneens 50 euro) wordt rechtstreeks betaald aan Axxon.

Als lid van de VVPMT, steun je de belangenverdediging van de PMT’ers en geniet je de volgende voordelen:

  • Je wordt op de hoogte gehouden van onze studiedagen en geniet een korting op de inschrijvingsgelden (voor studiedagen georganiseerd door VVPMT)
  • Je krijgt toegang tot het interactief gedeelte van de website (o.a. teksten en presentaties van de studiedagen)
  • Zelfstandigen kunnen zich registreren en zich kenbaar maken voor verwijzers

Voor het komende jaar zijn we bezig met het plannen van volgende activiteiten:

  • Pessotherapie (basis en een vervolgdag) begin voorjaar
  • Workshop lichaamsbeleving binnen PMT bij adolescenten (voorjaar)
  • Active reviewing (najaar)
  • Impulsregulatie (najaar)

Neem zeker regelmatig een kijkje op onze facebookpagina en op onze website, daar vind je telkens de nieuwste informatie.

Iedereen is welkom op onze Algemene Ledenvergadering die gepland is op 3 april 2019 in Mechelen (Via Via).

Met vriendelijke groeten,
Het VVPMT-bestuur

Jennifer, Marijke, Tanja, Griet, Ann, Frederik, Ariane en Tine

Spring naar toolbar