:-) uitnodiging-studiedag-2022-trauma-1

Ik ben een doctoraatsonderzoekster binnen de Onderzoeksgroep voor Aangepaste Bewegingsactiviteiten en Psychomotorische Revalidatie (KU Leuven) en doe onderzoek naar de fysieke activiteit en cardiorespiratoire fitheid bij jongeren (12-18 jaar) met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) onder supervisie van Prof. dr. Tine Van Damme, Prof. dr. Véronique Cornelissen en Prof. dr. Jean Steyaert.

De doelen van dit onderzoeksproject zijn:​

Ik ben daarom op zoek naar jongeren (12-18 jaar) met ASS die graag zouden willen deelnemen aan dit onderzoek. Zou het daarom mogelijk zijn om de flyer in bijlage mogelijks (online) te verspreiden?

Indien U meer informatie wenst omtrent deze studie, kan U de QR-code op de flyer scannen of surfen naar https://sites.google.com/view/s65474/home.

Mocht U overigens nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om me te contacteren.

Alvast bedankt om deze vraag in overweging te nemen.

Vriendelijke groeten,

Anke Arkesteyn

anke.arkesteyn@kuleuven.be

Anke Arkesteyn 

PhD Student

Research Group for Adapted Physical Activity and Psychomotor Rehabilitation
Herestraat 49 postbus 1510
3000 Leuven

Flyer_W1-2

Op 27 oktober komt het boek Adem & beweging uit.

Adem en beweging zijn actuele thema’s die in dit boek samen komen.
Co-auteur Mariëlle Groenendijk en auteur Diet Sijmmons zijn blij en trots het nu, na een intensief schrijfproces van drie jaar, aan je te kunnen presenteren. Vanuit het perspectief van ‘De ervaarbare adem’ – de ademleer van Ilse Middendorf – ontdek je de innerlijke adem aan de hand van een honderdtal oefeningen waarvan er een aantal op video te bekijken zijn. Naast de oefeningen bieden zij een rijke schat aan kennis en inzicht over de fysieke en geestelijke kanten van het ademen.

Nieuwsgierig naar dit prachtig geïllustreerde werkboek?
–> https://adembewust-dietsijmons.nl/werkboek

Ik ben Anoushka Thoen, doctoraatsonderzoeker onder supervisie van Tine Van Damme, verbonden aan de KU Leuven.

Momenteel voeren wij een onderzoek uit naar de verschillen in stressreacties tussen jongeren met en zonder autisme spectrum stoornis (ASS). Voorgaand onderzoek toonde reeds aan dat het stress-systeem verschillend werkt tussen beide groepen.
Het huidige onderzoek zal verder exploreren of en hoe het stress-systeem bij jongeren met ASS afwijkingen vertoont ten opzichte van jongeren zonder ASS. Daarnaast bestaat het tweede deel van het onderzoek uit een ademhalingssturende interventie die als doel heeft om de werking van het stress-systeem te normaliseren.

We zijn voor dit onderzoek op zoek naar jongeren tussen 13 en 18 jaar, met ASS en zonder verstandelijke beperking, die graag zouden willen deelnemen aan het onderzoek. Naar aanleiding van de huidige situatie is het voor ons niet evident om jongeren te rekruteren voor dit soort onderzoek. Vandaar mijn vraag naar u om, indien mogelijk, de informatie over deze studie te verspreiden binnen de leden van VVPMT.
Op die manier hopen wij een groter publiek te bereiken.

Alle informatie omtrent de procedure, voorwaarden en plaats van het onderzoek kan u terugvinden in de bijgevoegde flyer.
Het is wel belangrijk om te vermelden dat alles testings en interventiesessies in Leuven moeten plaatsvinden.
Gezien het grote bereik van VVPMT in Vlaanderen zullen er daarom slechts enkele leden deze informatie kunnen verspreiden.
Indien er ouders en jongeren zijn die interesse hebben om deel te nemen aan dit onderzoek,
kunnen zij ons met behulp van bijgevoegde contactgegevens in de flyer bereiken.

Een belangrijke nota: deelnemende jongeren zullen een kleine beloning verkrijgen voor hun tijd en inzet.
Dit staat niet vermeld in de flyer maar kan/mag desgevallend wel meegedeeld worden bij het verspreiden van de informatie.

Dit onderzoek wordt geleid vanuit de KU Leuven, in samenwerking met het Expertisecentrum Autisme, UPC Z.Org KU Leuven.
Indien u nog verder vragen of opmerkingen heeft, kan u me steeds op dit mailadres bereiken.

Vriendelijke groeten en alvast bedankt

Anoushka Thoen (anoushka.thoen@kuleuven.be)
PhD Student
Research Group for Adapted Physical Activity and Psychomotor Rehabilitation
Herestraat 49 postbus 1510
3000 Leuven

Flyer-jongeren-met-ASS_KULeuven