:-)

“Psychosomatische Kinesitherapie in de Eerste Lijn”

De ‘Geestelijke gezondheidszorg’ (GGZ) kende de laatste jaren in Vlaanderen heel wat ingrijpende veranderingen. Door beleidsmakers en zorgverstrekkers wordt hierbij meer en meer ingezet op de eerstelijnszorg. Dat de kinesitherapeut hierbij een belangrijke rol moet spelen spreekt voor zich maar verhoogt tegelijkertijd de noodzaak aan onderbouwde, doelgerichte competenties en gedegen opleiding.

https://faber.kuleuven.be/nl/pv/pvg/pvg-psychosomatische-kinesitherapie-in-de-eerste-lijn/index

 

 

 

 

 

 

 

Beste,

het bestuur van de Vlaamse Vereniging van Psychomotorisch Therapeuten nodigt u uit op een   2-voudige studiedag rond het thema SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten). Dit is een thema dat momenteel heel actueel is, en waar elke PMT-er wellicht mee te maken krijgt.

Deel 1 van deze studiedag vindt plaats op donderdag 8 juni 2017, deel 2 op donderdag 26 oktober 2017. Beide delen kunnen los van elkaar gevolgd worden.

De 2 studiedagen worden begeleid door Joy Goffin en Hanneke Kalisvaart.

Ze gaan door in het Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus, Dalstraat 84 te 9100 Sint-Niklaas.

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen!!

Verloop van de dag :

 

8.45u.:   Onthaal met koffie

9.10 – 9.15u: Verwelkoming door de voorzitter van de VVPMT

9.15 – 9.30u :   Verwelkoming door Stefaan Baeten (Algemeen Directeur PC Sint-Hiëronymus)

9.30 -12.30u :   Theorie en praktijk over SOLK

12.30-13.30u :   Lunch

13.30-16.30u:   Theorie en praktijk over SOLK

16.30u:   Afronding

Inhoud en programma van de 2 studiedagen :

Gedurende deze 2 studiedagen wordt er stilgestaan bij de methodische opbouw, de praktische aanpak en de theoretische verantwoording van de PMT-behandeling voor somatisch onvoldoende lichamelijke klachten, alsook wordt er inzicht geboden in de meest recente onderzoeken naar de behandeling van SOLK-klachten en onderliggende mechanismen. Daarnaast worden ook tal van praktisch bruikbare oefeningen aangereikt.

Tijdens deze 2 dagen worden de accenten enigszins verdeeld :

In deel 1 (8 juni) zal voornamelijk stilgestaan worden bij : diagnostiek, vragenlijsten, behandeling van vermoeidheidsproblemen, pijnbehandeling, …

In deel 2 (26 oktober) zal het accent meer liggen op : conversiebehandeling, gehechtheid en trauma, aanpak vanuit ACT en lichaamsgericht mentaliseren, kinderen en jeugd, contact maken, …

Personalia :

 

 

Praktische info

 

Je kan je inschrijven voor deze studiedag vóór 1 juni 2017 (dag 1) en/of vóór 19 oktober 2017      (dag 2) via e-mail : info@vvpmt.be.

De kostprijs voor 1 dag van de studiedag bedraagt € 100 voor leden van de VVPMT ; niet-leden betalen € 120 (het is nog steeds mogelijk lid te worden !) ; studenten PMT betalen € 50. Wie zich tegelijkertijd voor de 2 dagen inschrijft betaalt respectievelijk € 180 (leden), € 220 (niet-leden) en

€ 90 (studenten VVPMT).

Het inschrijvingsgeld dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer van de VVPMT (BE59 4238 1293 6126), VVPMT, Korbeek-losestraat 43, 3360 Bierbeek, met vermelding van je naam en “studiedag SOLK deel 1 of deel 2”. Opgelet ! Je inschrijving is pas definitief als het inschrijvingsgeld gestort is op bovenvermeld rekeningnummer. Na betaling ontvang je van ons een bevestiging van je inschrijving via mail.

Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 35. De volgorde van inschrijvingen wordt bepaald door de volgorde van betaling.

Bij onvoldoende aantal inschrijvingen kan het zijn dat de studiedag geannuleerd wordt.

In de prijs is ook een broodjesmaaltijd (lunch) voorzien.

Locatie : Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus, Dalstraat 84 te 9100 Sint-Niklaas

Bereikbaarheid :

– Komende vanuit richting Gent – E17 : uitrit Sint-Niklaas – 1e afslag = uitrit nr. 14 (Hamme/Hulst) ;

linksaf richting Sint-Niklaas centrum tot aan de eerste verkeerslichten, vervolgens rechtsaf ; aan

de volgende verkeerslichten, baan kruisen, rechtdoor rijden

– Komende vanuit richting Antwerpen – E17 : uitrit Sint-Niklaas ; parallel met de autobaan blijven

rijden tot uitrit nr. 14 (Hamme/Hulst) ; rechtsaf richting Sint-Niklaas centrum tot aan de eerste

verkeerslichten, vervolgens rechtsaf ; aan de volgende verkeerslichten, baan kruisen, rechtdoor

rijden

– Komende vanuit richting Brussel : rijksweg Breendonk – Temse – Sint-Niklaas N16 ; richting N70

Lokeren (de tunnel niet inrijden) ; het rond punt voor ¾ volgen (richting Lokeren) ; bij de tweede

verkeerslichten rechtsaf

De ziekenhuiscampus bevindt zich vervolgens in het verlengde van deze straat op ± een 2-tal km

aan de rechterzijde.

In de omgeving van het psychiatrisch centrum zijn een aantal parkeergelegenheden. Overal geldt

de regel betalend parkeren of het plaatsen van een parkeerschijf.

Uitnodiging Via Via Reiscafé, Zandpoortvest 50, 2800 Mechelen

Donderdagavond, 18 Mei 2017, 19 u 30

Algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt jullie allemaal uit op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering:

Programma:

20u:                           Verwelkoming Voorzitter Jorèll Beyens

20u – 20u15:          Begroting 2017, goedkeuring balans 2016, activiteiten

20u15 – 20u30      Verkiezingen bestuur VVPMT vzw. 2017 – 2020

20u30 – 21u15      Voorstelling nieuwe motorische testbatterij bij volwassenen (BMAT)

21u15                       Afsluiter

22u                            Einde

Mindfulness voor omgaan met zelfmoordgedachten? Deelnemers gezocht voor Prospect studie’

 
Gepaste hulp vinden voor het omgaan met zelfmoordgedachten is niet evident. Van slechts weinig trainingen of behandelingen is immers bekend of ze ook helpen in het reduceren van zelfmoordgedachten. Dit is een belangrijk aandachtspunt in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.
 
Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) lanceert daarom een studie naar het effect van Mindfulness Based Cognitieve Training (MBCT) op het verminderen van suïcidegedachten. Onderzoekers roepen iedereen in Vlaanderen die kampt met zelfmoordgedachten, op om deel te nemen.
 
In het kader van dit onderzoek worden vanaf eind april in alle Vlaamse provincies kosteloos mindfulness trainingen aangeboden. De MBCT gebeurt in groep (max. 10 personen) en omvat 8 wekelijkse sessies van telkens 2u. Indien je je voor het onderzoek aanmeldt, word je willekeurig ingedeeld in een trainingsgroep of in een controlegroep (die de training niet ontvangt).  
Kamp je met zelfmoordgedachten en wil je graag bijdragen aan dit vernieuwende onderzoek? Meld je dan aan op de website prospect.vlesp.be/mbct​ en ontvang snel meer informatie. Iedereen die 18 jaar of ouder is, in Vlaanderen woont en aan zelfmoord denkt, kan deelnemen. Plaatsen zijn beperkt!
 
Aanmelden kan via: prospect.vlesp.be/mbct​
Voor vragen of informatie over het onderzoek kan men terecht op prospect@vlesp.be       

Volledig volzet!

Beste leden,

Graag volgende vragenlijst even invullen van de EFP (Europese Forum van Psychomotoriek) !

Link

Alvast bedankt!

Het bestuur

 

Diversity in Psychomotricity – come as you are

European Forum of Psychomotricity
Student’s Academy 2017 in Germany
from March 29th to April 2nd

Come into contact with German psychomotor skills!

The approaches to psychomotricity are as diverse as Europe itself, and it’s precisely this diversity that makes the field of psychomotricity so exciting. The individual and his / her emotional and social skills and needs are the focus of our practice; environments are created where individuals can freely express themselves and develop their emotions and unfold their potential in new ways.
Psychomotricity can be practiced in diverse environments and in a wide range, such as work with children, adolescents, adults, senior citizens, people with impairments and people who have been displaced. Therefore we cordially invite you to “come as you are” and to meet and network with your peers at 2017’s Student’s Academy in Darmstadt. We look forward to presenting and sharing our approaches to psychomotricity with you. In the spirit of diversity, we also invite you to organize and host workshops to present your work in the field of psychomotricity.

See our temporary schedule below!

For costs and registration please see: Online registration

happy-new-year-1915406_960_720

Vanwege het bestuur!

Beste leden,

Er staan reeds enkele documenten op de website gepubliceerd, omtrent de studiedag van 8 december!

Door in te loggen, kun je deze downloaden.

 

Mvg,

Het bestuur VVPMT

kuleuven

KU Leuven

Departement Revalidatiewetenschappen

O&N IV Herestraat 49 – bus 1510

3000 Leuven

 

Betreft: Functieclassificatie Geestelijke Gezondheidszorg

 

Beste collega’s

Het instituut Functieclassificatie (IF/IC) heeft voor de geestelijke gezondheidszorg en meer specifiek  voor psychomotorische therapie een voorstel bij de federale minister voorgelegd dat bij een goedkeuring normaal op 1 januari 2017 in voege zou treden.

Spijtig genoeg blijkt dat psychomotorisch therapeut onder de noemer “bewegingstherapeut” (code 14) valt.

Dit zou implicaties op de verloning kunnen hebben. De werkgever moet voor elke werknemer een voorlopige klasse-toekenning geven. Men kan er met grote zekerheid vanuit gaan dat de werknemers klasse 14 zullen hanteren om de psychomotorisch therapeuten in te schalen.

De functieomschrijving gelinkt aan klasse 14 leunt weliswaar aan bij onze omschrijving maar is onvolledig en komt niet overeen met de competenties van de psychomotorisch therapeut.

Ter informatie de psycholoog zou in klasse 16 en de kinesitherapeut in klasse 15 worden ingeschaald.

Volgend advies kan daarom worden geformuleerd:

1. Al jaren adviseert de VVPMT en de opleiding om de term bewegingstherapeut in geen enkel opzicht te gebruiken. Dit voorstel is er niet op één twee drie gekomen.

2. Kinesitherapeuten kunnen voor code 15 gaan

3. De VVPMT kan blijven ijveren voor code 16, wat een gelijkschakeling betekent met de psychologen.

4. De werknemer kan melden niet akkoord te gaan met de voorgestelde code 14 omwille van de onvolledige omschrijving ( het werken op basis van wetenschappelijk onderzoek, de specifieke observatie, evaluatie en diagnostiek, evalueren van effecten van behandeling en behandeling bijsturen, overleg met collega’s en volgen van vormingen, afnemen en interpreteren van gestandaardiseerde onderzoeken teneinde de aard van de psychische problemen te identificeren, adviseren en informeren van de betrokkenen van de patiënt, etc.)

Naar aanleiding hiervan moeten de psychomotorisch therapeuten, al dan niet lid van de VVPMT, duidelijk weten dat het blijvend gebruik van bewegingstherapeut en dienst bewegingstherapie vandaag zich tegen hen keert. Dit voorstel is letterlijk het gevolg van hun eigengereidheid. Daarenboven hebben ze hiermee jarenlang ook de identiteit van de psychomotorisch therapeut tegengewerkt. De VVPMT nodigde telkens opnieuw psychomotorisch therapeuten uit om lid te worden om zo mee beeld te geven aan onze identiteit. De VVPMT kreeg weinig gehoor. De hardhorigen zitten nu mee op de blaren en moeten mee de consequenties dragen.

Met vriendelijke groeten,

dr. Davy Vancampfort, dr. Tine Van Damme en Prof. dr. Michel Probst