:-)

 

 


Google Playstore :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chaviro.onbouge

Applestore :

https://apps.apple.com/us/app/on-bouge/id1463938104

QR code :

 

De prijs: 34,99€ zonder abonnement, voor het leven!
Eenmaal geïnstalleerd is er geen internetverbinding meer nodig!

Een toepassing voor een beter begrip van het lichaamsschema en het lichaamsbeeld :

DOELGROEP :

  • Kinderen van 4 tot 11 jaar,
  • die wel of niet zijn getroffen door een cognitieve, sensorische, en/of motorische handicap.
  • Particulieren,
  • Professionelen: docenten, van kleuterschool, lagere school, in de klas of thuis (SESSAD), ergotherapeuten, psychomotorische therapeuten, logopedisten, particulier of in een instituut, opvoeders.

Een versie voor tieners en een volwassen versie voor de 3e en 4e leeftijd zijn gepland.

Waarom zou je “On Bouge ! “als een touch-toepassing?
1- Het is het kind dat het lichaam van zijn personage manipuleert met zijn vinger op het scherm, om hem in de juiste positie te brengen alvorens een van de voorgestelde acties uit te voeren.
2 – 3D: waar je ook bent in het spel, je kunt de camera draaien, zodat het personage vanuit elke hoek te zien is.
3- Het kunnen opnemen van de sequenties in een naamsalbum maakt een opvolging van het kind mogelijk
4 in de klas, in kleine groepen, elk kind heeft zijn eigen album.
5- Voor de meeste acties kan het personage links- of rechtshandig zijn,
6- De bewegingen van de personages zijn zeer aangenaam in kleine kinetische reeksen.

DE PEDAGOGISCHE MOGELIJKHEDEN 

Voor de kennis van het lichamelijk schema, zijn er vele gebruiksmogelijkheden voor dit spel:

– Taalkundig: de delen van het lichaam, de mogelijke houdingen benoemen, aanwijzen, omschrijven,

– Het kind kan een voorbeeld natekenen dat de deskundige vooraf heeft klaargemaakt en afgedrukt,

– De personage een situatie, sport, activiteit, een moment van de dag laten beleven,

– Door het plaatje zelf, in de spiegel, na te doen,

– Simpelweg door het kind een personage te laten creëren, (met of zonder instructies) en het te laten leven, bewegen zodat het de bedenker van een verhaal wordt,

– Ruimtelijke begrippen leren: onder / op, voor / achter, rechts / links, naast / ver weg van een voorwerp.

Relatieve begrippen: groter dan, kleiner dan, dikker dan..

Tijdsbegrippen: nacht / dag, seizoenen

-De mogelijkheid hebben om stroken te maken met de ontwikkeling van een beweging, een houding, het verloop van een handeling

– Mogelijkheid om communicatiepictogrammen te ontwerpen

We bieden er schema’s voor de therapeuten: ergotherapeuten, logopedisten, psychomotorisch therapeuten, en docenten.

Come home to your body.

Free access to world-class teachers, practical tools for times of turmoil, and a supportive global community

THE EMBODIMENT CONFERENCE

14th – 25th October 2020, Online
 
 

https://theembodimentconference.org/

seniojr1nr32

Download

Senior

Nieuw tijdschrift voor kwaliteitsvolle ouderenzorg 

 

Luc Van de Ven  (hoofdredacteur)

dr. Lies Van Assche  (redactiesecretaris)

 

 

https://ymlpcdn5.net/imgz/xhex_Senior--1.jpg

 

Door de vergrijzing en de dubbele vergrijzing doen steeds meer senioren een beroep op de bijstand van professionele hulpverleners, en dit zowel in de thuissituatie, in het ziekenhuis of revalidatiecentrum als in het woonzorgcentrum. En ondanks de bekende problemen, zoals de beperkte financiële middelen en het daaraan gekoppelde chronische personeelstekort, rekent iedereen – heel terecht trouwens – op kwaliteit van zorg.

 

Deze kwaliteit gaat uiteraard over de technische bekwaamheid en competenties van de zorgverleners, over adequate diagnostiek en interventies die steunen op wetenschappelijke bevindingen. Maar daarnaast zijn ook de algemene attitude, de persoonlijke begeleiding en het menselijke contact van het allergrootste belang.

Senior belicht het brede gamma van belangrijke aandachtspunten voor een kwaliteitsvolle ouderenzorg.

 

Senior richt zich in de eerste plaats tot professionele hulpverleners: artsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, kinesi/fysiotherapeuten, psychologen, animatoren, zorgkundigen, diëtisten, therapeuten en alle anderen die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen. Maar daarnaast zal ook iedereen die beleidsmatig hiermee bezig is, in het tijdschrift de nodige en nuttige informatie vinden. Ook de senioren zelf en hun naaste familieleden zullen zich aangesproken weten.

 

Het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Senior richt zich tot Nederland en Nederlandstalig België.

Komende onderwerpen

Rouwbegeleiding – Belangrijke aspecten van kwaliteit – Warme zorg voor mensen met dementie – Seksuele dienstverlening – Vergeetachtigheid – Milde cognitieve stoornis – Mondzorg – Pesten – Thuiszorg in de ggz – Professional organizer – Inspraak en participatie, …

 

Periodiciteit

Senior – Tijdschrift voor kwaliteitsvolle ouderenzorg verschijnt vier keer per jaar:

maart – juni – september – december.

Abonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan en gelden voor de lopende jaargang, met inbegrip van de reeds verschenen nummers van die jaargang. 

 

Kopij

Belangstellende auteurs kunnen hun bijdrage mailen aan senior@gompel-svacina.eu. De bijdrage is onderworpen aan peer review. 

 

Abonneer nu, zodat u geen enkel nummer mist!

 

Abonnementsprijzen

(Inbegrepen: gratis verzending in Benelux + gratis toegang via tablet of smartphone.)

  • Instellingen: € 65
  • Particulieren: € 52
  • Studenten: € 45 (kopie van studentenkaart meezenden)

Vanaf 2 instellingsabonnementen: € 60 per abonnement (op zelfde adres)

 

Los nummer

€ 18 + verzendkosten

 

Redactie

Luc Van de Ven (Leuven) (hoofdredacteur)

Dr. Lies Van Assche (Leuven) (redactiesecretaris)

Koen Jordens (Eindhoven)

Dr. Yolande Kuin (‘s-Hertogenbosch)

Prof. dr. Jos Tournoy (Leuven)

Johan Vancoillie (Pittem)

Dr. Kim Van Ballaer (Geel)

 

————— ABONNEREN —————

Gompel&Svacina Uitgevers | Nationalestraat 111 | 2000 Antwerpen 

 info@gompel-svacina.eu

  • Of vul het online bestelformulier via onderstaande link in:

Klik hier

Onze boeken zijn rechtstreeks in onze webwinkel verkrijgbaar. Verpakkings- en verzendkosten: € 4,95 per bestelling, ongeacht het aantal boeken. Gratis verzending vanaf 75 euro. Ook verkrijgbaar via de boekhandel.

https://ymlpcdn5.net/imgz/xhex_GSLogoinclbaseline--6.jpg

Vanuit het bestuur van de VVPMT is er enige tijd terug voor gekozen om financieel bij te dragen tot het onderzoekproject van Marco Visser ivm psychomotorische gezinstherapie. Daarom willen we jullie graag op de hoogte brengen van de stand van zaken daaromtrent aan de hand van onderstaande nieuwsbrief :

 

“Start onderzoek gezinspmt

In samenwerking met KU-Leuven en Praktijk EiE zijn we gestart met een pilot-onderzoek om enkele werkzame elementen uit de psychomotorische gezinstherapie te onderzoeken.

Zo brengen we o.a. het stressniveau en empowerment in kaart van gezinnen en willen we door kwalitatief onderzoek te doen in kaart brengen welke belangrijke therapeutische momenten er waren uit de therapie en hoe deze behandeling wordt ervaren door de gezinsleden en de therapeuten.

Het onderzoek is goed gekeurd door de medisch ethische commissie van KU Leuven en is in november van start gegaan.

We hopen in 2020 het onderzoek af te kunnen ronden en jullie iets te laten weten over de uitkomsten en het vervolg.

 

We zijn dankbaar voor de ondersteuning door middel van subsidie vanuit de Vlaamse vereniging voor psychomotorische therapie (de VVPMT) en de Nederlandse vereniging voor psychomotorische therapie (de NVPMT). Het is hierdoor een internationale gedragen onderzoek vanuit de lage landen!

 

Marco Visser

marco@euthopia.nl

Beste leden van de VVPMT en collega’s, 

Onze allerbeste wensen voor 2020!

We merken onze facebook pagina reeds door velen gebruikt wordt, en moedigen het aan dat het interactieve gedeelte nog meer uit de verf komt!

Met de start van het nieuwe jaar, wensen we jullie dan ook uit te nodigen om jullie lidmaatschap van de VVPMT te hernieuwen. Dit kan heel eenvoudig via onze website.

Als lid van de VVPMT, steun je de belangenverdediging van de PMT’ers en geniet je de volgende voordelen:

Voor het komende jaar werden de volgende activiteiten reeds gepland (van het moment dat de informatie bekend is, kan je deze vinden op onze site)

In 2020 vindt het congress GGZ voor volwassenen plaats. Het is altijd een meerwaarde om vanuit de PMT een bijdrage te leveren. Als je geïnteresseerd bent om een seminarie of workshop te geven, kan je onderaan deze brief meer informatie vinden.

Noteer alvast 22 april 2020 in je agenda voor de Algemene Ledenvergadering in Mechelen (Via Via). 

Net zoals vorig jaar zullen er 2 verschillende lidgelden van toepassing zijn. 

De VVPMT blijft aangesloten bij Axxon als een Belgian Clinical Interest Group Geestelijke gezondheidszorg en Psychomotorische Kinesitherapie. Het bestuur nodigt de psychomotorisch therapeuten met een diploma kinesitherapie uit om aan te sluiten bij Axxon. Dit is nodig voor het verdedigen van de professionele belangen van psychomotorische therapeuten (ook voor zeker diegenen die werkzaam zijn in dienstverband). De psychomotorisch therapeuten met een diploma bewegingswetenschappen moeten echter niets vrezen. Ze volgen de kinesitherapeuten, maar sluiten gewoon aan bij de VVPMT.  

Voor het jaar 2020 zijn de lidgelden: 

–  50 euro lidgeld voor VVPMT 

– 100 euro lidgeld voor VVPMT + BCIG Axxon

Indien je je voor het eerst lid maakt van de VVPMT (wat we zeer erg aanmoedigen en appreciëren) , gelieve dan je opleiding weer te geven en of je lid bent van Axxon ).

Als je graag uit deze mailinglijst geschrapt wordt, kan je ons altijd een mail sturen om dit te doen.

Met vriendelijke groeten, 

Het VVPMT-bestuur

Jennifer, Marijke, Tanja, Erik, Griet, Ann en Frederik.

   
Oproep tot bijdragen

Geachte,   Mede namens het bestuur van het Forum Geestelijke Gezondheid, moedigen we u van harte aan om bijdragen in te zenden voor het tiende Vlaamse Geestelijke Gezondheidscongres op 8 en 9 september 2020 in Antwerpen.  Voor uw voorstellen kan u kiezen uit verschillende presentatievormen. Met veel vernieuwende ideeën, bijzondere ervaringen en verrassende antwoorden.  We zijn alvast heel benieuwd!
Meer info via deze link Naast fijne feesten, wensen we u ook fijne bijdragevoorstellen.  
Met hartelijke groeten, Rik Van Nuffel


Binnenkort beschikbaar!

https://www.boompsychologie.nl/auteur/110-2118_Lange/100-8318_Psychomotor-interventions-for-mental-health-Adults#omschrijving

PB-circomotoriek-met-kleuters