:-)

Deze online opleiding loopt via het wwwijs platvorm.

LET OP: Inschrijven doe je niet via deze pagina, maar wel via deze link

Ontdek 6 relaxatiemethodes!

Herken jij je hierin?

Zou je liever:

Lees dan snel verder!

SCHRIJF HIER IN!

GEEF STRESS GEEN KANS

Stress ligt vaak aan de basis van heel wat mentale en lichamelijke problemen, daarom heeft relaxatietherapie bij heel wat klachten positieve effecten. 

Het is de bedoeling dat je jezelf de tijd geeft om deze relaxatiemethodes te leren kennen. Reken voor elke sessie een week, om zo zeker jezelf de rust te geven die je op dit moment nodig hebt. Bij elke methode krijg je ook huiswerk mee, waardoor je onmiddellijk heel praktijkgericht zelf aan de slag kan!

BELUISTER DE INTRO NU HIER GRATIS!

WAAR MAG JE JE AAN VERWACHTEN?

€ 99,00 incl. BTW

Wij zorgen ervoor dat je:

Hoe?

Eenmaal ingeschreven, heb je onbeperkt toegang tot dit programma!

Even overtuigd als ons?

Schrijf dan hier in! 

PS: het kan zijn dat je bevestiging in de spam terecht komt!

Beste leden van de VVPMT en collega’s, 

2020 was geen gemakkelijk jaar om als vereniging in verbinding te blijven met onze leden.

Veel werd gepland, evenveel werd weer geannuleerd!

We doen ons best om in 2021 de draad weer op te nemen, en indien mogelijk wat meer online aan te bieden.  Dit is echter een grote drempel voor PMT-ers, gezien we toch wel graag in de ervaring gaan en niet enkel via het verbale werken en leren…

Tevens breng ik jullie graag op de hoogte van een verschuiving binnen het bestuur van de VVPMT. We nemen afscheid van onze penningmeester Marijke Raman. Tegelijk verwelkomen we een nieuw bestuurslid, Philippe Minguet. 

Met de start van het nieuwe jaar, wensen we jullie dan ook uit te nodigen om jullie lidmaatschap van de VVPMT te hernieuwen. Dit kan heel eenvoudig via onze website (www.vvpmt.be).

Als lid van de VVPMT, steun je de belangenverdediging van de PMT’ers en geniet je de volgende voordelen:

Voor het komende jaar zijn de volgende activiteiten reeds gepland (van het moment dat de informatie bekend is, kan je deze vinden op onze site).

Indien mogelijk organiseren we de studiedagen die dit jaar niet zijn doorgaan in 2021, onder andere earth games en ervaringsleren.

Net zoals vorig jaar zullen er 2 verschillende lidgelden van toepassing zijn. 

De VVPMT blijft aangesloten bij Axxon als een Belgian Clinical Interest Group Geestelijke gezondheidszorg en Psychomotorische Kinesitherapie. Het bestuur nodigt de psychomotorisch therapeuten met een diploma kinesitherapie uit om aan te sluiten bij Axxon. Dit is nodig voor het verdedigen van de professionele belangen van psychomotorisch therapeuten (niet enkel voor therapeuten die privé werken, maar eveneens voor diegenen die werkzaam zijn in dienstverband). De lidgelden voor Axxon zijn afhankelijk van je statuut, de bijkomende bijdrage voor de ABCIG bedraagt 50 euro.  Meer informatie kan je terugvinden op  https://www.axxon.be/nl/  en  https://www.axxon.be/nl/bcig/ .

De psychomotorisch therapeuten met een diploma bewegingswetenschappen moeten echter niets vrezen. Ze volgen de kinesitherapeuten, en sluiten gewoon aan bij de VVPMT.  

Voor het jaar 2021 zijn de lidgelden: 

–  lidgeld voor VVPMT – 50 euro, te betalen aan de VVPMT.

–  lidgeld voor Axxon –  afhankeljk van je statuut, rechtreeks te betalen aan Axxon.

–  lidgeld ABCIG – 50 euro, rechtstreeks te betalen aan Axxon.

Indien je je voor het eerst lid maakt van de VVPMT (wat we zeer erg aanmoedigen en appreciëren) , gelieve dan je opleiding weer te geven en of je lid bent van Axxon.

Als je graag uit deze mailinglijst geschrapt wordt, kan je ons altijd een mail sturen om dit te doen.

Met vriendelijke groeten, 

Het VVPMT-bestuur

Jennifer, Marijke, Tanja, Erik, Griet, Ann, Frederik en Philippe.

Uitnodiging voor een online intervisie via zoom, met als thema

PMT in tijden van corona

bij drie doelgroepen, ouderen, volwassenen, kinderen/adolescenten

praktisch:  10/12/20 , van 20u tot 21u30.

Inschrijven via de Facebook – link, en aanduiden voor welke doelgroep je inschrijft.

(als je geen FB hebt, en je kan dit niet doen via de FB van iemand anders, dan is het mogelijk om via mail in te schrijven, en dan krijg je de link ook via mail doorgestuurd.)

Deze intervisie is enkel voor leden en gratis.

We zullen groepen maken tussen zes en tien personen, als de groep vol is, wordt er een nieuwe groep gevormd. Voor elke groep is er iemand van het bestuur die de praktische dingen regelt.  Het inhoudelijk verloop wordt door alle deelnemers mee vorm gegeven.

Mensen die nog geen lid zijn, maar dit in 2021 wel willen worden, kunnen ook deelnemen mits ze zich lid gemaakt hebben én betaald hebben voor 10/12.

Beste,

Om overzicht te krijgen op onze Algemene ledenvergadering hadden we initieel gevraagd om uw naam door te geven. Indien u toch wenst aan te sluiten, vindt u onderaan de zoom-gegevens.

Opmerking: u kunt dus als niet-lid aansluiten, maar u heeft geen stemrecht.

We starten stipt om 20u.

Tot dan!

Topic: ALV VVPMT
Time: Dec 1, 2020 08:00 PM Brussels
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 819 8246 8806
Passcode: cFTSY5

Betreft: reminder uitnodiging webinar M&B – Moeder&Baby Bethanië – 10 december 20u 

Klik hier voor een teaser.  

Inschrijven kan t.e.m. 4 december  

https://www.bethanie-emmaus.be/sites/bethanie-emmaus/files/2020-10/webinar_mb-geconverteerd.pdf

 

 


Google Playstore :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chaviro.onbouge

Applestore :

https://apps.apple.com/us/app/on-bouge/id1463938104

QR code :

 

De prijs: 34,99€ zonder abonnement, voor het leven!
Eenmaal geïnstalleerd is er geen internetverbinding meer nodig!

Een toepassing voor een beter begrip van het lichaamsschema en het lichaamsbeeld :

DOELGROEP :

  • Kinderen van 4 tot 11 jaar,
  • die wel of niet zijn getroffen door een cognitieve, sensorische, en/of motorische handicap.
  • Particulieren,
  • Professionelen: docenten, van kleuterschool, lagere school, in de klas of thuis (SESSAD), ergotherapeuten, psychomotorische therapeuten, logopedisten, particulier of in een instituut, opvoeders.

Een versie voor tieners en een volwassen versie voor de 3e en 4e leeftijd zijn gepland.

Waarom zou je “On Bouge ! “als een touch-toepassing?
1- Het is het kind dat het lichaam van zijn personage manipuleert met zijn vinger op het scherm, om hem in de juiste positie te brengen alvorens een van de voorgestelde acties uit te voeren.
2 – 3D: waar je ook bent in het spel, je kunt de camera draaien, zodat het personage vanuit elke hoek te zien is.
3- Het kunnen opnemen van de sequenties in een naamsalbum maakt een opvolging van het kind mogelijk
4 in de klas, in kleine groepen, elk kind heeft zijn eigen album.
5- Voor de meeste acties kan het personage links- of rechtshandig zijn,
6- De bewegingen van de personages zijn zeer aangenaam in kleine kinetische reeksen.

DE PEDAGOGISCHE MOGELIJKHEDEN 

Voor de kennis van het lichamelijk schema, zijn er vele gebruiksmogelijkheden voor dit spel:

– Taalkundig: de delen van het lichaam, de mogelijke houdingen benoemen, aanwijzen, omschrijven,

– Het kind kan een voorbeeld natekenen dat de deskundige vooraf heeft klaargemaakt en afgedrukt,

– De personage een situatie, sport, activiteit, een moment van de dag laten beleven,

– Door het plaatje zelf, in de spiegel, na te doen,

– Simpelweg door het kind een personage te laten creëren, (met of zonder instructies) en het te laten leven, bewegen zodat het de bedenker van een verhaal wordt,

– Ruimtelijke begrippen leren: onder / op, voor / achter, rechts / links, naast / ver weg van een voorwerp.

Relatieve begrippen: groter dan, kleiner dan, dikker dan..

Tijdsbegrippen: nacht / dag, seizoenen

-De mogelijkheid hebben om stroken te maken met de ontwikkeling van een beweging, een houding, het verloop van een handeling

– Mogelijkheid om communicatiepictogrammen te ontwerpen

We bieden er schema’s voor de therapeuten: ergotherapeuten, logopedisten, psychomotorisch therapeuten, en docenten.

Come home to your body.

Free access to world-class teachers, practical tools for times of turmoil, and a supportive global community

THE EMBODIMENT CONFERENCE

14th – 25th October 2020, Online
 
 

https://theembodimentconference.org/

seniojr1nr32

Download

Senior

Nieuw tijdschrift voor kwaliteitsvolle ouderenzorg 

 

Luc Van de Ven  (hoofdredacteur)

dr. Lies Van Assche  (redactiesecretaris)

 

 

https://ymlpcdn5.net/imgz/xhex_Senior--1.jpg

 

Door de vergrijzing en de dubbele vergrijzing doen steeds meer senioren een beroep op de bijstand van professionele hulpverleners, en dit zowel in de thuissituatie, in het ziekenhuis of revalidatiecentrum als in het woonzorgcentrum. En ondanks de bekende problemen, zoals de beperkte financiële middelen en het daaraan gekoppelde chronische personeelstekort, rekent iedereen – heel terecht trouwens – op kwaliteit van zorg.

 

Deze kwaliteit gaat uiteraard over de technische bekwaamheid en competenties van de zorgverleners, over adequate diagnostiek en interventies die steunen op wetenschappelijke bevindingen. Maar daarnaast zijn ook de algemene attitude, de persoonlijke begeleiding en het menselijke contact van het allergrootste belang.

Senior belicht het brede gamma van belangrijke aandachtspunten voor een kwaliteitsvolle ouderenzorg.

 

Senior richt zich in de eerste plaats tot professionele hulpverleners: artsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, kinesi/fysiotherapeuten, psychologen, animatoren, zorgkundigen, diëtisten, therapeuten en alle anderen die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen. Maar daarnaast zal ook iedereen die beleidsmatig hiermee bezig is, in het tijdschrift de nodige en nuttige informatie vinden. Ook de senioren zelf en hun naaste familieleden zullen zich aangesproken weten.

 

Het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Senior richt zich tot Nederland en Nederlandstalig België.

Komende onderwerpen

Rouwbegeleiding – Belangrijke aspecten van kwaliteit – Warme zorg voor mensen met dementie – Seksuele dienstverlening – Vergeetachtigheid – Milde cognitieve stoornis – Mondzorg – Pesten – Thuiszorg in de ggz – Professional organizer – Inspraak en participatie, …

 

Periodiciteit

Senior – Tijdschrift voor kwaliteitsvolle ouderenzorg verschijnt vier keer per jaar:

maart – juni – september – december.

Abonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan en gelden voor de lopende jaargang, met inbegrip van de reeds verschenen nummers van die jaargang. 

 

Kopij

Belangstellende auteurs kunnen hun bijdrage mailen aan senior@gompel-svacina.eu. De bijdrage is onderworpen aan peer review. 

 

Abonneer nu, zodat u geen enkel nummer mist!

 

Abonnementsprijzen

(Inbegrepen: gratis verzending in Benelux + gratis toegang via tablet of smartphone.)

  • Instellingen: € 65
  • Particulieren: € 52
  • Studenten: € 45 (kopie van studentenkaart meezenden)

Vanaf 2 instellingsabonnementen: € 60 per abonnement (op zelfde adres)

 

Los nummer

€ 18 + verzendkosten

 

Redactie

Luc Van de Ven (Leuven) (hoofdredacteur)

Dr. Lies Van Assche (Leuven) (redactiesecretaris)

Koen Jordens (Eindhoven)

Dr. Yolande Kuin (‘s-Hertogenbosch)

Prof. dr. Jos Tournoy (Leuven)

Johan Vancoillie (Pittem)

Dr. Kim Van Ballaer (Geel)

 

————— ABONNEREN —————

Gompel&Svacina Uitgevers | Nationalestraat 111 | 2000 Antwerpen 

 info@gompel-svacina.eu

  • Of vul het online bestelformulier via onderstaande link in:

Klik hier

Onze boeken zijn rechtstreeks in onze webwinkel verkrijgbaar. Verpakkings- en verzendkosten: € 4,95 per bestelling, ongeacht het aantal boeken. Gratis verzending vanaf 75 euro. Ook verkrijgbaar via de boekhandel.

https://ymlpcdn5.net/imgz/xhex_GSLogoinclbaseline--6.jpg