:-)

Expertisecentrum Eetstoornissen

Nu het nieuwe jaar is gestart willen we ons pas opgestarte expertisecentrum voor eetproblemen en eetstoornissen te Hasselt aan jullie voorstellen. In Limburg heerst er een groot tekort aan ambulante hulp voor personen met een eetprobleem of een eetstoornis. Sinds de eerste lockdown kampen meer en meer jongeren maar ook volwassenen met een eetprobleem of een eetstoornis. Het evenwicht tussen vraag en aanbod voor hulpverlening bij deze problematiek in Limburg is helemaal uit balans. Graag willen wij dit tekort wat wegwerken via ambulante hulp in een multidisciplinair team.

Het belang van multidisciplinaire aanpakEen multidisciplinaire aanpak
wordt aanbevolen om een zo goed en volledig mogelijk herstel te bereiken bij personen met een eetprobleem of -stoornis. Daarom kozen we voor een intern team met 3 verschillende disciplines, namelijk twee psychologen, een diëtiste en een psychomotorisch therapeut.Vaak zien we dat er bepaalde gevoeligheden zijn die mensen kwetsbaarder maken voor eetproblemen, zoals behoefte aan controle, laag zelfbeeld, perfectionisme, moeite met grenzen aangeven… Dit zijn gevoeligheden die samen met een psycholoog verkend zullen worden.Het zelfbeeld, de lichaamsbeleving, het lichaamsbesef en de bewegingsdrang komen dan weer aan bod bij de psychomotorische therapie. Vaak is het beeld dat personen met een eetstoornis van hun lichaam hebben verschillend met hoe hun lichaam er daadwerkelijk uitziet. Deze therapie dient om een gezonde eenheid tussen lichaam en geest te stimuleren en proberen te behouden.Bij de diëtiste wordt er naar meer gekeken dan alleen maar voeding. Wordt er gecompenseerd? Worden er Kcal geteld? Weeg je jezelf vaak? Op deze thema’s gaan we in tijdens de consultaties. We kijken ook welke aanpassingen nodig zijn aan het voedingsschema en om welke reden. De aanpassingen worden in kleine haalbare stappen aangeboden.Corona, oorzaak van eetstoornissen

Sinds de coronacrisis zitten we meer thuis en hebben we meer tijd. Het verlies van structuur, het gebrek aan sociale contacten en de focus op gezond zijn, kunnen bijkomende triggers vormen. Anderzijds neemt het emotioneel eten bij heel wat mensen toe. Mensen eten niet enkel omdat ze honger ervaren, maar omdat eten de lastige gevoelens dempt.

Voor wie eerder al kampte met een eetstoornis is dit zeer moeilijk. Deze personen hebben het moeilijker om verder te herstellen en vervallen (vaak) terug in oude gewoontes. Er zijn een vergelijkingspunten, geen anderen waar ze een voorbeeld aan kunnen nemen of geen sociale situaties waarin ze anderen wel eens iets “extra” zien eten.

Mensen hebben ineens meer tijd om te gaan sporten en info op te zoeken over gezonde voeding. Ze zien dan vaak niet meer wat normaal is doordat de sociale controle wegvalt en er niemand is die irrationele gedachtes kan tegenspreken. Contacten vallen weg en mensen eten vaker alleen.

Leestip

Evidence and perspectives in eating disorders: a paradigm for a multidisciplinary approach
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6732696/

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/13/eetstoornissen-corona/
 
Contact 011/75 80 55
expertisecentrumeetstoornissen@ faresa.be
Boerenkrijgsingel 44, 3500 Hasselt
 www.faresa.be

Beste​
Ik ben Anoushka Thoen, doctoraatsonderzoeker onder supervisie van Tine Van Damme, verbonden aan de KU Leuven. 
Momenteel voeren wij een onderzoek uit naar de verschillen in stressreacties tussen jongeren met en zonder autisme spectrum stoornis (ASS). Voorgaand onderzoek toonde reeds aan dat het stress-systeem verschillend werkt tussen beide groepen. Het huidige onderzoek zal verder exploreren of en hoe het stress-systeem bij jongeren met ASS afwijkingen vertoont ten opzichte van jongeren zonder ASS. Daarnaast bestaat het tweede deel van het onderzoek uit een ademhalingssturende interventie die als doel heeft om de werking van het stress-systeem te normaliseren. We zijn voor dit onderzoek op zoek naar jongeren tussen 13 en 18 jaar, met ASS en zonder verstandelijke beperking, die graag zouden willen deelnemen aan het onderzoek. Naar aanleiding van de huidige situatie is het voor ons niet evident om jongeren te rekruteren voor dit soort onderzoek. Vandaar mijn vraag naar u om, indien mogelijk, de informatie over deze studie te verspreiden binnen de leden van VVPMT.
Op die manier hopen wij een groter publiek te bereiken.
Alle informatie omtrent de procedure, voorwaarden en plaats van het onderzoek kan u terugvinden in de bijgevoegde flyer. Het is wel belangrijk om te vermelden dat alles testings en interventiesessies in Leuven moeten plaatsvinden. Gezien het grote bereik van VVPMT in Vlaanderen zullen er daarom slechts enkele leden deze informatie kunnen verspreiden. Indien er ouders en jongeren zijn die interesse hebben om deel te nemen aan dit onderzoek, kunnen zij ons met behulp van bijgevoegde contactgegevens in de flyer bereiken.
Een belangrijke nota: deelnemende jongeren zullen een kleine beloning verkrijgen voor hun tijd en inzet. Dit staat niet vermeld in de flyer maar kan/mag desgevallend wel meegedeeld worden bij het verspreiden van de informatie.
Dit onderzoek wordt geleid vanuit de KU Leuven, in samenwerking met het Expertisecentrum Autisme, UPC Z.Org KU Leuven.  Indien u nog verder vragen of opmerkingen heeft, kan u me steeds op dit mailadres bereiken. 
Vriendelijke groeten en alvast bedankt
Anoushka ThoenPhD Student

Research Group for Adapted Physical Activity and Psychomotor Rehabilitation
Herestraat 49 postbus 1510
3000 Leuven

Flyer-studie-stressreactie-bij-jongeren-met-ASS

Deze online opleiding loopt via het wwwijs platvorm.

LET OP: Inschrijven doe je niet via deze pagina, maar wel via deze link

Ontdek 6 relaxatiemethodes!

Herken jij je hierin?

Zou je liever:

Lees dan snel verder!

SCHRIJF HIER IN!

GEEF STRESS GEEN KANS

Stress ligt vaak aan de basis van heel wat mentale en lichamelijke problemen, daarom heeft relaxatietherapie bij heel wat klachten positieve effecten. 

Het is de bedoeling dat je jezelf de tijd geeft om deze relaxatiemethodes te leren kennen. Reken voor elke sessie een week, om zo zeker jezelf de rust te geven die je op dit moment nodig hebt. Bij elke methode krijg je ook huiswerk mee, waardoor je onmiddellijk heel praktijkgericht zelf aan de slag kan!

BELUISTER DE INTRO NU HIER GRATIS!

WAAR MAG JE JE AAN VERWACHTEN?

€ 99,00 incl. BTW

Wij zorgen ervoor dat je:

Hoe?

Eenmaal ingeschreven, heb je onbeperkt toegang tot dit programma!

Even overtuigd als ons?

Schrijf dan hier in! 

PS: het kan zijn dat je bevestiging in de spam terecht komt!

Beste leden van de VVPMT en collega’s, 

2020 was geen gemakkelijk jaar om als vereniging in verbinding te blijven met onze leden.

Veel werd gepland, evenveel werd weer geannuleerd!

We doen ons best om in 2021 de draad weer op te nemen, en indien mogelijk wat meer online aan te bieden.  Dit is echter een grote drempel voor PMT-ers, gezien we toch wel graag in de ervaring gaan en niet enkel via het verbale werken en leren…

Tevens breng ik jullie graag op de hoogte van een verschuiving binnen het bestuur van de VVPMT. We nemen afscheid van onze penningmeester Marijke Raman. Tegelijk verwelkomen we een nieuw bestuurslid, Philippe Minguet. 

Met de start van het nieuwe jaar, wensen we jullie dan ook uit te nodigen om jullie lidmaatschap van de VVPMT te hernieuwen. Dit kan heel eenvoudig via onze website (www.vvpmt.be).

Als lid van de VVPMT, steun je de belangenverdediging van de PMT’ers en geniet je de volgende voordelen:

Voor het komende jaar zijn de volgende activiteiten reeds gepland (van het moment dat de informatie bekend is, kan je deze vinden op onze site).

Indien mogelijk organiseren we de studiedagen die dit jaar niet zijn doorgaan in 2021, onder andere earth games en ervaringsleren.

Net zoals vorig jaar zullen er 2 verschillende lidgelden van toepassing zijn. 

De VVPMT blijft aangesloten bij Axxon als een Belgian Clinical Interest Group Geestelijke gezondheidszorg en Psychomotorische Kinesitherapie. Het bestuur nodigt de psychomotorisch therapeuten met een diploma kinesitherapie uit om aan te sluiten bij Axxon. Dit is nodig voor het verdedigen van de professionele belangen van psychomotorisch therapeuten (niet enkel voor therapeuten die privé werken, maar eveneens voor diegenen die werkzaam zijn in dienstverband). De lidgelden voor Axxon zijn afhankelijk van je statuut, de bijkomende bijdrage voor de ABCIG bedraagt 50 euro.  Meer informatie kan je terugvinden op  https://www.axxon.be/nl/  en  https://www.axxon.be/nl/bcig/ .

De psychomotorisch therapeuten met een diploma bewegingswetenschappen moeten echter niets vrezen. Ze volgen de kinesitherapeuten, en sluiten gewoon aan bij de VVPMT.  

Voor het jaar 2021 zijn de lidgelden: 

–  lidgeld voor VVPMT – 50 euro, te betalen aan de VVPMT.

–  lidgeld voor Axxon –  afhankeljk van je statuut, rechtreeks te betalen aan Axxon.

–  lidgeld ABCIG – 50 euro, rechtstreeks te betalen aan Axxon.

Indien je je voor het eerst lid maakt van de VVPMT (wat we zeer erg aanmoedigen en appreciëren) , gelieve dan je opleiding weer te geven en of je lid bent van Axxon.

Als je graag uit deze mailinglijst geschrapt wordt, kan je ons altijd een mail sturen om dit te doen.

Met vriendelijke groeten, 

Het VVPMT-bestuur

Jennifer, Marijke, Tanja, Erik, Griet, Ann, Frederik en Philippe.

Uitnodiging voor een online intervisie via zoom, met als thema

PMT in tijden van corona

bij drie doelgroepen, ouderen, volwassenen, kinderen/adolescenten

praktisch:  10/12/20 , van 20u tot 21u30.

Inschrijven via de Facebook – link, en aanduiden voor welke doelgroep je inschrijft.

(als je geen FB hebt, en je kan dit niet doen via de FB van iemand anders, dan is het mogelijk om via mail in te schrijven, en dan krijg je de link ook via mail doorgestuurd.)

Deze intervisie is enkel voor leden en gratis.

We zullen groepen maken tussen zes en tien personen, als de groep vol is, wordt er een nieuwe groep gevormd. Voor elke groep is er iemand van het bestuur die de praktische dingen regelt.  Het inhoudelijk verloop wordt door alle deelnemers mee vorm gegeven.

Mensen die nog geen lid zijn, maar dit in 2021 wel willen worden, kunnen ook deelnemen mits ze zich lid gemaakt hebben én betaald hebben voor 10/12.

Beste,

Om overzicht te krijgen op onze Algemene ledenvergadering hadden we initieel gevraagd om uw naam door te geven. Indien u toch wenst aan te sluiten, vindt u onderaan de zoom-gegevens.

Opmerking: u kunt dus als niet-lid aansluiten, maar u heeft geen stemrecht.

We starten stipt om 20u.

Tot dan!

Topic: ALV VVPMT
Time: Dec 1, 2020 08:00 PM Brussels
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 819 8246 8806
Passcode: cFTSY5

Betreft: reminder uitnodiging webinar M&B – Moeder&Baby Bethanië – 10 december 20u 

Klik hier voor een teaser.  

Inschrijven kan t.e.m. 4 december  

https://www.bethanie-emmaus.be/sites/bethanie-emmaus/files/2020-10/webinar_mb-geconverteerd.pdf

 

 


Google Playstore :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chaviro.onbouge

Applestore :

https://apps.apple.com/us/app/on-bouge/id1463938104

QR code :

 

De prijs: 34,99€ zonder abonnement, voor het leven!
Eenmaal geïnstalleerd is er geen internetverbinding meer nodig!

Een toepassing voor een beter begrip van het lichaamsschema en het lichaamsbeeld :

DOELGROEP :

  • Kinderen van 4 tot 11 jaar,
  • die wel of niet zijn getroffen door een cognitieve, sensorische, en/of motorische handicap.
  • Particulieren,
  • Professionelen: docenten, van kleuterschool, lagere school, in de klas of thuis (SESSAD), ergotherapeuten, psychomotorische therapeuten, logopedisten, particulier of in een instituut, opvoeders.

Een versie voor tieners en een volwassen versie voor de 3e en 4e leeftijd zijn gepland.

Waarom zou je “On Bouge ! “als een touch-toepassing?
1- Het is het kind dat het lichaam van zijn personage manipuleert met zijn vinger op het scherm, om hem in de juiste positie te brengen alvorens een van de voorgestelde acties uit te voeren.
2 – 3D: waar je ook bent in het spel, je kunt de camera draaien, zodat het personage vanuit elke hoek te zien is.
3- Het kunnen opnemen van de sequenties in een naamsalbum maakt een opvolging van het kind mogelijk
4 in de klas, in kleine groepen, elk kind heeft zijn eigen album.
5- Voor de meeste acties kan het personage links- of rechtshandig zijn,
6- De bewegingen van de personages zijn zeer aangenaam in kleine kinetische reeksen.

DE PEDAGOGISCHE MOGELIJKHEDEN 

Voor de kennis van het lichamelijk schema, zijn er vele gebruiksmogelijkheden voor dit spel:

– Taalkundig: de delen van het lichaam, de mogelijke houdingen benoemen, aanwijzen, omschrijven,

– Het kind kan een voorbeeld natekenen dat de deskundige vooraf heeft klaargemaakt en afgedrukt,

– De personage een situatie, sport, activiteit, een moment van de dag laten beleven,

– Door het plaatje zelf, in de spiegel, na te doen,

– Simpelweg door het kind een personage te laten creëren, (met of zonder instructies) en het te laten leven, bewegen zodat het de bedenker van een verhaal wordt,

– Ruimtelijke begrippen leren: onder / op, voor / achter, rechts / links, naast / ver weg van een voorwerp.

Relatieve begrippen: groter dan, kleiner dan, dikker dan..

Tijdsbegrippen: nacht / dag, seizoenen

-De mogelijkheid hebben om stroken te maken met de ontwikkeling van een beweging, een houding, het verloop van een handeling

– Mogelijkheid om communicatiepictogrammen te ontwerpen

We bieden er schema’s voor de therapeuten: ergotherapeuten, logopedisten, psychomotorisch therapeuten, en docenten.

Come home to your body.

Free access to world-class teachers, practical tools for times of turmoil, and a supportive global community

THE EMBODIMENT CONFERENCE

14th – 25th October 2020, Online
 
 

https://theembodimentconference.org/

seniojr1nr32

Download