Trauma en ouderenzorg

26/11/2018
               

Uitnodiging

 

 

Sana vzw – Vereniging voor Gezondheid en Welzijn

&

Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u van harte uit op het congres

Trauma en ouderenzorg

Heelt tijd alle wonden?

 

voor professionele hulpverleners, beleidsverantwoordelijken in de domeinen gezondheid en welzijn, mantelzorgers, alle andere geïnteresseerden

 

 

 

Donderdag, 16 mei 2019, 09.30 uur – 16.40 uur

De Stroming, Nationalestraat 111, Antwerpen

Parkeren: Waalse kaai / Vlaamse kaai (gratis) – Cammerpoorte (betalend) – Groenplaats (betalend)

Trein: Antwerpen-Centraal Tram: halte Sint-Andries

 

In de begeleiding van ouderen worden vele professionele hulpverleners meer dan eens geconfronteerd met verhalen uit een ver verleden. Sommige van deze ervaringen uit de kinder- en jeugdtijd blijven een – vaak uiterst negatieve – invloed uitoefenen op de geestelijke gezondheid van deze senioren. Dit congres gaat in op het verband daartussen. Hierbij komen ook de bijzondere aandachtspunten voor de begeleiding en de psychotherapie bij deze ouderen uitdrukkelijk aan bod.

 

 

Programma

09.00 uur: Inloop en registratie

09.30 uur:
Verwelkoming
Huug Van Gompel / Stichter-voorzitter Sana vzw; Medestichter-codirecteur Uitgeverij Gompel&Svacina.

09.40 uur:
Introductie
Luc Van de Ven / Congresvoorzitter; Klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

09.50 uur: Late gevolgen van vroege trauma’s
Willeke van Zelst / Psychiater en opleider UMC Groningen.

Narigheid in de jeugd is een aantoonbare risico-indicator voor het ontwikkelen van een Post Traumatische Stressstoornis (PTSS) na een trauma ergens in het leven en heeft tot op hoge leeftijd gevolgen. Deze lezing beschrijft het optreden van psychiatrische aandoeningen, psychiatrische klachten en gezondheidszorggebruik bij ouderen in de nasleep van PTSS.
Vragen

10.40 uur: Het verband tussen trauma in de kindertijd en psychose op latere leeftijd
Lies Van Assche / Klinisch ouderenpsycholoog, neuropsycholoog en systeempsychotherapeut, Dienst Ouderenpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

Een psychotische stoornis die voor het eerst ontstaat na de leeftijd van 60 jaar is een erg invaliderende aandoening, die vaker voorkomt dan verwacht. Het is echter onduidelijk wat het ontstaan van wanen en hallucinaties op latere leeftijd kan verklaren. Deze lezing bespreekt de onmiddellijke en uitgestelde invloed van vroegkinderlijk trauma op laat ontstane psychose.
Vragen

11.30 uur: Ochtendpauze

11.50 uur: Welke impact kan trauma hebben op de binding met anderen?
Ilse Van Hoecke / Psychotherapeut in Lokeren en bij het CGG in Gent; Opleider BIP-opleidingsinstituut voor psychotraumatologie.

Trauma laat scherven achter in het ‘zijn’ van een mens. Dit kan betekenen dat mensen vanuit deze pijn zich anders gaan gedragen tegenover hun omgeving. Deze lezing gaat dieper in op deze relationele effecten.
Vragen

12.40 uur: Wandellunch

13.40 uur: Vergeven … maar niet vergeten. Wat als tijd niet alle wonden heelt?
Werner Vanden Eynden / Geriatrisch verpleegkundige, Diensthoofd Vesalius in Brasschaat.

Trauma’s uit een ver verleden komen in de begeleiding van ouderen vaak per toeval aan het licht. Soms komt de informatie bij mondjesmaat maar soms ook niet. Hoe ga je daar mee om? Hoe begin je een zoektocht? Of hoe puzzel je met beschikbare stukken, zonder zelf aan te vullen of te veronderstellen?
Vragen

14.30 uur:
EMDR-behandeling bij kwetsbare ouderen
Marja Vink / Klinisch psycholoog; Gerion/Amsterdam UMC/VUmc en Zorgspectrum Nieuwegein.

PTSS en traumagerelateerde problematiek komt veel voor bij ouderen en heeft ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van leven. Hulpverleners tonen zich vaak pessimistisch ten aanzien van psychologische behandeling hiervan, zeker wanneer er sprake is van een psychiatrische voorgeschiedenis of cognitieve beperkingen. In hoeverre is ook bij deze groep EMDR-behandeling toepasbaar en effectief?
Vragen

15.20 uur: Middagpauze

15.40 uur:
Narratieve Exposure Therapie bij ouderen
Jeanette Lely / Klinisch psycholoog, onderzoeker bij Centrum ‘45/Arq in Diemen.

Narratieve Exposure Therapie biedt ruimte voor imaginaire exposure van verschillende traumatische ervaringen in een chronologisch perspectief. Daarmee is het een zeer interessante interventie voor ouderen. Wat leert het onderzoek naar deze benadering?
Vragen

16.30 uur:
Afronding
Luc Van de Ven / Congresvoorzitter; Klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

16.40 uur: Netwerkborrel

17.15 uur: Einde

 

Deelname

€ 110,- (incl. 21% btw)

Inbegrepen: syllabus, Sana-opleidingscertificaat, lunch, koffie, fris, fruit, netwerkborrel

 

Organisatie

Sana vzw i.s.m. Gompel&Svacina uitgevers, Oud-Turnhout

 

 INSCHRIJVEN klik hier

of

 www.sana-vzw.be of www.gompel-svacina.eu onder ‘evenementen’

 

Sana vzw

 

Reebokweg 1 | B-2360 Oud-Turnhout | www.sana-vzw.be

sanaprojecten@telenet.be

Ondernemingsnummer: 0458.571.854

Rekeningnummer:  BE37 7330 2003 0328 KREDBEBB

Spring naar toolbar