Symposium: Het Kind in ons blijft….!

01/04/2019

Het Kind in ons blijft….!

De kinderjaren als mogelijke grondslag voor psychosomatiek in het latere leven

Symposium

Vrijdag 26 april 2019

Hof van Liere – Universiteit Antwerpen

9u00 | Onthaal met koffie

9u30 | Inleiding | prof. dr. em. Stijn Jannes

9u40 | Casus uit de praktijk | Immuniteit als metafoor voor de grens tussen lichaam en ziel. | Evelien Van Beeck, filosofe

10u00 | EMDR als antwoord bij posttraumatische stress | Gina Devos, klinisch psycholoog, experiëntieel psychotherapeute en supervisor. Agora, Antwerpen

10u30 | Wat gaat er in dat lichaampje om? De betekenis van het lichaam bij jonge kinderen en hun ouders. | Hilde Seys, klinisch psycholoog, psychodynamisch kindertherapeute PraxisP KU Leuven en netmedewerker jonge kind, Ligant, Limburg

11u00 | pauze

11u30 | Jeugdtrauma en CVS. Casuïstiek en wetenschappelijk onderzoek. | Maud De Venter, klinisch psycholoog, integratief  psychotherapeut, dienst psychiatrie UZA, doctoraal navorser CAPRI, UA

12u00 | Jeugdtrauma en somatische gevolgen op volwassen leeftijd. Een klinische en psychofysiologische verkenning.prof. dr. Filip Van Den Eede, medisch coördinator en consultatie-liaisonpsychiater UZA, hoofddocent psychiatrie en medische psychologie CAPRI UA

12u40 | Plenumdiscussie met publiek: moderator prof. em. Stijn Jannes

13u00 | Middagpauze met warme maaltijd

14u00 | Drie parallelle workshops van telkens 1u. | Twee te kiezen uit:

  • Ontroostbaar huilen bij baby’s; van on-rustig naar mind-in-mind.  Het ondersteunen van de vroegste ouder/kindrelatie vanuit de Infant Mental Health-visie. | Hilde Seys, klinisch psycholoog, psychodynamisch kindertherapeute PraxisP KU Leuven en medewerker jonge kind, netwerk Ligant, Limburg
  • Beweging is verandering. Vroeginnerlijke connecties herontdekken via Bartenieff Fundamentals. | Sofie Vanhaecke, lichaamsgericht psychotherapeut, dans- en bewegingstherapeut, Certified Movement Analyst
  • Beweeg-redenen. Ontwikkelingsgerichte psychotherapie (DSPTM) | Sara Hendrick, gestalttherapeut, opleider en trainer IVC, Kortrijk

16u00 | Synthese en afsluiting | Dirk Vogelaers, professor en diensthoofd algemene inwendige ziekten, UZ Gent

16u30 | Einde

Deelnameprijs
€ 95 | leden van de Society € 75 | studenten € 60

Locatie
Hof van Liere, Universiteit Antwerpen

Inschrijven

elektronische inschrijving

Of via de website www.psychosomatic.bewww.psychosomatic.nl

Meer informatie

prof. em. Stijn Jannes, voorzitter van de Society: stijn.jannes@skynet.be

Accreditering voor artsen en kinesitherapeuten ProQ is aangevraagd.

Spring naar toolbar