Studiemiddag WVG forensische psychiatrie 27 mei

23/05/2016

nvpmt-site

De Werkveldgroep NVPMT Forensische Psychiatrie organiseert dit jaar een studiemiddag voor psychomotorische therapeuten (en andere geïnteresseerden) die werkzaam of geïnteresseerd zijn in de forensische psychiatrie. Dit jaar is het centrale thema: Trauma

Het beloofd een theoretisch interessante en inspirerende middag te worden. Er volgt een uiteenzetting van de theoretische evidentie van PMT binnen de behandeling van (complex) trauma door Janneke Hatzmann en Marieke Hoven (beide betrokken binnen het RAAKonderzoek “Beweging in trauma”). Daarnaast zal er in workshoprondes aandacht zijn voor de uitvoering op de werkvloer van de psychomotorische therapeut binnen de forensische psychiatrie. Hierover zal nog uitgebreidere informatie verspreid worden.

Stuur het inschrijfformulier vóór 17 mei 2016 het liefst per mail naar: m.ekhart@pompestichting.nl Hopelijk kunnen we je vrijdag 27 mei 2016 tussen 12:30 en 13:00 uur verwelkomen.

In de bijlage  meer informatie en het opgave formulier

Uitnodiging studiedag 27mei2016

Spring naar toolbar