Studiedag lichaamsbeleving (VVPMT)

24/06/2016

 

vvpmt

 

Beste,

 

het bestuur van de Vlaamse Vereniging van Psychomotorisch Therapeuten nodigt u uit op een studiedag rond het thema LICHAAMSBEELD EN LICHAAMSBELEVING, wat één van de core business is van ons werkveld. Bij haast alle psychiatrische ziektebeelden  doen zich immers verstoringen voor van het lichaamsbeeld, het lichaamsbesef en de lichaamsbeleving.

Deze studiedag vindt plaats op donderdag 8 december 2016  in het Psychiatrisch Ziekenhuis Multiversum Campus Mortsel (het vroegere St. Amedeus), Deurnestraat 252 te 2640 Mortsel.

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen!!

Accreditatie is voorzien (via Pro Q Kiné), deze studiedag is goed voor 15 punten.

 

Verloop van de dag :

 

8.30-  9.00u :   Onthaal met koffie

9.00-  9.05u:    Verwelkoming door Jorell Beyens, voorzitter VVPMT

9.05-  9.15u :    Verwelkoming door Jan Bogaerts, algemeen directeur van PZ Multiversum

9.15-10.05u :     Werken met een lichaam dat moeilijk doet… Lichaamsbeleving trans-disciplinair  begrijpen en hands-on integreren in het (psycho-)therapeutisch proces bij psychosomatische klachten door Dr.  Joeri  Calsius

10.05-10.55u:   Lichaamsbeleving: Wat verstaan we eronder en hoe behandelen we het?  door Drs. Marlies Rekkers

10.55-11.15u :    Pauze

11.15-12.05u :    Lichaamsbewustzijn bij kinderen met een psychiatrische problematiek door Daphne Uphof

12.05-12.55u:    Trauma verwerken: Luisteren naar en volgen van je lichaamsreacties. Als een  parelketting worden de elementen van de lichamelijke sensaties, indrukken, gedrag, emoties en overtuigingen opnieuw soepel verbonden.   door Ankie Kühne

12.55-14.00u : Lunch

 

14.00-15.15u:  Workshops (je kan één workshop volgen)

 1. “Allemachtig wat ben ik prachtig”, Protocol positieve lichaamsbeleving voor behandeling      patiënten met Eetstoornissen en Body Dysmorphic Disorder. Drs. Marlies Rekkers
 2. Stimuleren van lichaamsbewustzijn bij kinderen met een psychiatrische problematiek Daphne Uphof
 3. Werken met emoties als element van lichaamsbeleving met ‘hands-on’ en ‘hands-off’ (PMT-)technieken Dirk Marivoet
 4. Lichaamskaart in praktijk Inge Christiaensen
 5. Lichaamsbeleving bij ouderen en acceptatie van het verouderende lichaam Nathalie Swinnen

15.15-15.30u:   pauze

15.30-16.45u :  Workshops (je kan één workshop volgen)

 1. Werken aan lichaamsbeeld en -beleving bij trauma via Somatic Experiencing : luisteren      naar en volgen van je lichaamsreacties Ankie Kühne
 2. Ontmoet je lichaam in beweging en dans Pat Van Lantschoot
 3. Beweeg, sta stil, teken, kijk, …..voel je lichaam ! Jo Lerno
 4. Tactiele LichaamsVerbeelding: een verwevenheid tussen lichaam en beeldende therapie Karla Hulpiau
 5. Werken aan lichaamsbeleving vanuit drama Lina Lenaerts

16.45u:   Afronding

 

 

Praktische info

 Je kan je inschrijven voor deze studiedag vóór 1 december 2016  via e-mail : info@vvpmt.be.

De kostprijs voor de studiedag bedraagt € 100 voor leden van de VVPMT ; niet-leden betalen  € 120 (het is nog steeds mogelijk lid te worden !) ; studenten PMT betalen € 50.

Het inschrijvingsgeld dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer van de VVPMT (BE59 4238 1293 6126), VVPMT, Korbeek-losestraat 43, 3360 Bierbeek, met vermelding van je naam en de studiedag.

Opgelet ! Je inschrijving is pas definitief als het inschrijvingsgeld gestort is op bovenvermeld rekeningnummer. Na betaling ontvang je van ons een bevestiging van je inschrijving via mail. De volgorde van inschrijvingen (ook voor de workshops) wordt bepaald door de volgorde van betaling.

Vergeet zeker niet bij je inschrijving  via de mail door te geven welke 2 workshops je wenst te volgen en geef ook best je 2de keus van workshops door, voor het geval de 1ste keuze reeds volzet is.

 

Locatie  : Psychiatrisch Centrum Multiversum, campus Mortsel, Deurnestraat 252, 2640 Mortsel

Bereikbaarheid via openbaar vervoer :

– treinstations Mortsel en Mortsel-Deurnesteenweg bevinden zich op 200 m.

– buslijnen 33 (Hoboken-Merksem), 51 (Berchem-Hove-Vremde), 52 en 53 (Berchem-Hove-Duffel)

stoppen voor de hoofdingang

 

 

Info plenaire lezingen

 

– “Werken met een lichaam dat moeilijk doet… Lichaamsbeleving trans-disciplinair begrijpen en hands-on integreren in het (psycho-)therapeutisch proces bij psychosomatische klachten” door Dr. Joeri  Calsius

In deze lezing gaan we dieper in op het lichaam als toegansgpoort in therapie. Met name het  proces van lichaamsbewustwording willen we als kwintessens beter begrijpen. Hiertoe  exploreren we allereerst kort de positie van het lichaam binnen het  lichaamspsychotherapeutisch kader en haar wortels binnen de psychoanalyse. Vervolgens    gaan we dieper in op de vraag hoe lichaamsbeleving kan werken en specifieker wat de rol van aanraking hierin kan zijn. Dit doen we aan de hand van actuele neuro-wetenschappelijke inzichten, naast voorbeelden uit de praktijk.

Dr. Joeri Calsius is kinesitherapeut en klinisch psycholoog (MSc.), studeerde  tevens  cultuurfilosofie (MA.) en specialiseerde zich als osteopaat D.O. en   psychotherapeut,  is sinds 1998 als osteopaat en klinisch psycholoog- psychotherapeut werkzaam in de  eigen groepspraktijk ‘Daimon’ te  Maasmechelen en sinds 2013 te Hasselt,is verbonden aan de opleiding Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen aan de  Faculteit  Geneeskunde en Levenswetenschappen van de UHasselt

Lichaamsbeleving: Wat verstaan we eronder en hoe behandelen we het?  door drs. Marlies Rekkers

Een verstoorde en/of negatieve lichaamsbeleving is bij diverse vormen van psychopathologie    en bij veel psychosociale problematiek een belangrijk thema. Het positief beïnvloeden van       de lichaamsbeleving kan een belangrijke interventie zijn in de behandeling van eetstoornissen, somatoforme stoornissen, trauma & angststoornissen, depressie,  schizofrenie en seksuele stoornissen. Echter rondom de term lichaamsbeleving heerst een                   Babylonische spraakverwarring. Dit heeft ermee te maken dat lichaamsbeleving te  beschouwen is als een overkoepelend concept, wat vele dimensies en subdimensies heeft. In deze lezing wordt het concept verhelderd en wordt aan de hand hiervan het meten en behandelen van de diverse dimensies op het gebied van lichaamsbeleving verder uitgewerkt.

Drs. Marlies Rekkers is Marlies Rekkers is GZ-psycholoog met kwalificatie Lichaams Gericht Werkend (LWP), bewegingswetenschapper en psychomotorisch therapeut. Zij werkt  als gezondheidszorgpsycholoog en psychomotorisch therapeut in een eigen praktijk  in Amsterdam. Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden aan de Kenniskring  Bewegen, Gezondheid en Welzijn van  Hogeschool Windesheim te Zwolle. Zij doet onderzoek naar de effecten van lichaamsexposure bij cliënten met een eetstoornis of  Body Dysmorphic Disorder en naar meetinstrumenten op het gebied van  lichaamsbeleving. Zij is co- auteur van het boek: Gewichtige lichamen, lichaamsbeleving en eetstoornissen.

 

 

– “Lichaamsbewustzijn bij kinderen met een psychiatrische problematiek”   door Daphne Uphof

In ons onderzoek naar lichaamsbewustzijn bij kinderen bleek in de literatuurstudie dat de  ontwikkeling van het lichaamsbewustzijn nauw verbonden is met de motorische en de taalontwikkeling. Kinderen met psychiatrische problematiek lopen grote risico’s op een vertraging van deze ontwikkelingsgebieden en dus ook op de ontwikkeling van het lichaamsbewustzijn. Dit kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de lichaamsbeleving en het functioneren op latere leeftijd.

Al snel was duidelijk dat er weinig bekend is over het lichaamsbewustzijn van kinderen met psychiatrische problematiek. Daarom zijn we gestart met de vraag of en waarin het     lichaamsbewustzijn van kinderen met en zonder psychiatrische problematiek bij kinderen tussen de 8 en 12 jaar verschilt. Een vervolgvraag is of het lichaamsbewustzijn met gerichte psychomotorische interventies op jonge leertijd gestimuleerd kan worden.

In deze plenaire lezing neem ik jullie mee in de belangrijkste conclusies uit het onderzoek, wetenschappelijke ontwikkelingen en passende psychomotorische interventies die het lichaamsbewustzijn stimuleren.

Daphne Uphof is werkzaam als psychomotorisch therapeute bij Radboud UMC in Nijmegen Nederland (volwassenpsychiatrie, specialisatie ASS en ADHD) en bij Karakter Nijmegen (kinder- en jeugdpsychiatrie) e-mail: Daphne.uphof@radboudumc.nl

 

 

– “Trauma verwerken: Luisteren naar en volgen van je lichaamsreacties. Als een parelketting worden de elementen van de lichamelijke sensaties, indrukken, gedrag, emoties en overtuigingen opnieuw soepel verbonden.”   door Ankie Kühne

Trauma is één van de meest onbegrepen en onbehandelde oorzaken van menselijk lijden. Somatic Experiencing is een bijzondere methode van traumaverwerking, die zich specifiek  richt op de gevolgen van trauma.

In deze lezing kijken we kort naar de reden waarom een ervaring wel of geen traumatisch effect heeft. We zoomen in op de elementen die altijd een onderdeel zijn van iedere     ervaring, namelijk lichamelijke sensaties, emoties, indrukken, gedrag, overtuigingen en het belang van de onderlinge verbinding.

Vertragen is een belangrijk middel om de onderlinge verbinding tussen deze elementen  weer mogelijk te maken. Ook hier besteden we kort aandacht aan.

De lezing is gericht op de werkwijze van Somatic Experiencing en niet op de neuro- en   fysiologische achtergronden van deze methode

Somatic Experiencing is ontwikkeld door dr. Peter Levine en wordt inmiddels wereldwijd  succesvol toegepast. Meer informatie vindt u op de website van Somatic Experiencing  Nederland.

Ankie Kühne heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van leidinggevenden en teams. Zij  heeft opleidingen gevolgd van NLP,  Somatic Experiencing en NeuroAffectieve  Relationele Model (NARM).  Ze werkt al 15 jaar als zelfstandig therapeut, coach en  trainer vanuit haar eigen  bedrijf Anunz én in opdracht voor de opleiding Somatic  Experiencing en  NARM.

 

 

Info workshops

 

Workshopronde 1 :  van 14.00 – 15.15 u.

 

 1. A. “Allemachtig wat ben ik prachtig”, Protocol positieve lichaamsbeleving voor behandeling   

patiënten met Eetstoornissen en Body Dysmorphic Disorder.   door Drs. Marlies Rekkers

Een negatieve lichaamsbeleving is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen,     onderhouden en terugvallen in een eetstoornis. Ook bij patiënten met BDD speelt de negatieve lichaamsbeleving een cruciale rol in de problematiek. Bij beide patiëntengroepen      heeft de negatieve lichaamsbeleving dan ook een zeer grote invloed heeft op het dagelijks leven wat zich kan manifesteren in een verstoord eetpatroon, een negatieve stemming, en/of het vermijden van sociale contacten. De behandeling van de negatieve lichaamsbeleving m.b.v. lichaamsexposure is een veel gebruikte interventie. In deze          workshop zullen deelnemers kennismaken met het protocol positieve lichaamsexposure. Aan de hand van praktische werkvormen wordt gedemonstreerd en zelf beoefend hoe het protocol toegepast kan worden in de behandeling.

Drs. Marlies Rekkers : zie supra

 1. B. Stimuleren van lichaamsbewustzijn bij kinderen met een psychiatrische problematiek

Daphne Uphof

In deze workshop verdiep ik inhoudelijk de plenaire lezing en neem ik jullie mee naar de  praktische uitwerking van diverse PMT interventies. Onderzoek toont aan dat als het lichaamsbewustzijn van kinderen met psychiatrische problematiek op jonge leeftijd      gestimuleerd wordt, dit een positief effect heeft op verschillende ontwikkelingsgebieden. PMT is een behandelinterventie waarin specifiek het lichaamsbewustzijn gestimuleerd kan worden. Deze workshop staat na een korte theoretische onderbouwing en een casus vooral in het teken van zelf ervaren en doen.

Daphne Uphof  : zie supra

 1. C. Werken met emoties als element van lichaamsbeleving met ‘hands-on’ en ‘hands-off’  (PMT-)technieken                                                                                Dirk Marivoet

Onze lichaamsbeleving is onlosmakelijk verbonden met hoe we waarnemen, denken, voelen,   gewaarworden, herinneren, verbeelden, uitdrukken, verbinden, relateren, en al onze andere verbale en non-verbale gedragingen.

Een rode draad en verbindend element doorheen dit alles zijn onze emoties. De focus van  deze workshop zal liggen op het meenemen van deze emotionele inhouden als initiële context voor therapeutisch werk rond lichaamsbeleving.

We zullen kijken naar het vermogen in het lichaam om emoties en gevoelens te beleven, ze te genereren, ze te voelen, er zin aan te geven, ze te containen (bevatten), ze te tolereren,  ze uit te drukken, ze tot actie te brengen (of juist niet), en om ze te omzeilen of je ertegen te verdedigen. Deze vaardigheden worden primair ontwikkeld doorheen interacties met onze  vroegste verzorgers, en zijn mede bepalend voor onze lichaamsbeleving

Dirk Marivoet is psychomotorisch therapeut (lid van VVPMT, ex-UPCLeuven), master  kinesitherapie, lichaamsgericht psychotherapeut (lid van BVP-ABP, EABP, EAP en  WAPCEPC). Hij heeft een zelfstandige praktijk voor PMT en psychotherapie in Gent en is Internationaal actief als bestuurder, opleider en supervisor aan verschillende lichaamsgerichte psychotherapie opleidingen. Hij is co-auteur van “Transformation of the Self with Bodymind Integration”.

 

 1. D. Werken aan de lichaamsbeleving via het gebruik van lichaamskaarten Inge Christiaensen

Via de lichaamskaart kan het eigen lichaam vorm, kleur en inhoud krijgen.  Het gaat over wroeten, worstelen,  stilstaan, ervaringen verankeren en dan weer verder werken.

In deze workshop worden de ‘spelregels’ aangegeven van waaruit ik met de lichaamskaart heb leren werken. Ervaring geeft aan dat een basis-stevigheid bij de patiënt belangrijk is om wat er leeft een plaats te geven en een voorwaarde om via deze lichaamskaart aan de slag te gaan.

Tevens wordt in deze workshop ruimte voorzien om zelf even tot tekenen en ervaren te komen, om de subjectieve en de objectieve kaart tegenover elkaar te plaatsen.

Inge Christiaensen is master in de lichamelijke opleiding, psychomotorisch therapeute en   bewegings-expressie therapeute. Ze is werkzaam als psychomotorisch therapeute in  het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel – verslavingszorg

 

 1. E. Lichaamsbeleving bij ouderen en acceptatie van het verouderende lichaam

Nathalie Swinnen

In deze workshop maken we kennis met een wekelijkse sessie rond lichaamsbeleving bij ouderen. De sessie vindt plaats in groep en het centrale thema is het bewust ervaren van het lichaam en de lichaamshouding en –bewegingen daaraan kunnen aanpassen. Op die manier wordt de mogelijkheid gecreëerd om op een andere manier om te gaan met zichzelf en de  lichamelijke mogelijkheden. De transfer wordt nadien gemaakt naar situaties in het                   dagelijkse leven.

Deelnemers kunnen praktijkervaringen en visies aanbrengen tijdens de sessie, zodat er gereflecteerd kan worden over wat de valkuilen en mogelijkheden zijn. De voor- en nadelen van het werken met een gemengde groep ouderen met functionele psychiatrische  aandoeningen (angst, depressie, bipolaire stoornis, psychose, persoonlijkheidsproblemen,     aanpassingsproblemen, afhankelijkheid van alcohol en medicatie,…) kunnen hier ook aan          bod komen.

Nathalie Swinnen is master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met  afstudeerrichting revalidatie in de geestelijke gezondheidszorg UHasselt. Ze werkt  sinds 2014 als kinesitherapeute in de ouderenpsychiatrie van UPC Z.org KULeuven, campus Kortenberg

Workshopronde 2 :  van 15.30 – 16.45 u.

 1. 1. Werken aan lichaamsbeleving en lichaamsbesef bij trauma via Somatic Experiencing : luisteren naar en volgen van je lichaamsreacties                       Ankie Kühne

Tijdens de workshop ervaart u de lichamelijke, geestelijke en emotionele effecten van een  plezierige en een licht traumatische ervaring. We onderzoeken de elementen van deze ervaringen en gaan na wat er gebeurt als we stap voor stap aandacht aan alle elementen van       de ervaring geven. Hoe voelt een lichte activatie en wanneer weet je dat iets een bevriezing is.

We gaan na wat je kunt doen om de elementen van de ervaring weer als parels van een soepele parelketting te verbinden.

Ankie Kühne : zie supra

 1. 2. Ontmoet je lichaam in beweging en dans Pat Van Lantschoot

Je werkt met danselementen om de lichaamsbeleving aan te spreken en te stimuleren.

Wat gebeurt er met en in jouw lichaam als je danst, als je contact maakt met de ruimte, de muziek, de ander?

Vanuit de lichaamsbeleving kan je therapeutische thema’s opsporen en in dans werkbaar maken.

Pat Van Lantschoot is dansdocente en bewegingsexpressie-therapeute, en volgde daarnaast  de opleiding Thema Gecentreerde Interactie. Ze is dansdocente bij Vormingplus Antwerpen, docente aan de opleiding Creatieve Therapie – Balans Gent, docente aan de Integratieve Creatieve Jaaropleiding – Educatieve Academie Berchem, en heeft tevens een privépraktijk voor individuele therapie.

 

 1. Beweeg, sta stil, teken, kijk,…..voel je lichaam ! Jo Lerno

Gebruik makend van verschillende methoden uit de creatieve- en psychomotorische     therapie gaan we even stilstaan bij ons lichaam en  hoe  we dit lichaam beleven. We staan stil bij het nu-moment maar proberen tevens de nodige  veranderingsprocessen te          faciliteren. Zowel individuele oefeningen als oefeningen in interactie met medecursisten komen aan bod.

Jo Lerno is master in de motorisch revalidatie en kinesitherapie. Ze volgde nadien de  opleiding “psychomotorische therapie “ aan de KU Leuven en de opleiding creatieve therapie in Balans Gent.  Zij werkt momenteel op de zorgeenheid “  stemmingproblematiek” in het PC Sint-Alexius te Grimbergen.

 

 1. 4. Tactiele LichaamsVerbeelding: een verwevenheid tussen lichaam en beeldende therapie

Karla Hulpiau

Tijdens deze workshop onderzoeken we de tactiele eigenschappen van het beeldend      medium (verf, pastelkrijt, papier, karton, ect…..) om vanuit deze ervaring vorm en uitdrukking te geven aan een persoonlijk LichaamsBeeld. Al doende kunnen we ook in interactie gaan met elkaar en bewuster onze eigen grenzen en die van de ander  ondervinden. We sluiten af met de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en het    bekijken van elkaars werk. Maar dat laatste is vooral geen verplichting. Het wordt volledig gerespecteerd als er verbaal niets gezegd wordt.

 

Karla Hulpiau : studies : 2 kandidaturen Vrije Beeldende Kunsten Sint Lukas Brussel; Bachelor  ergotherapie EHSAL Brussel; Banaba creatieve therapie PHL Hasselt. Werkervaring: meer dan 10 jaar als ergo en –beeldend therapeut in het UPC KU Leuven  campus Kortenberg, momenteel werkende op Sint Rita, een opnamevervangende  dagkliniek voor volwassenen  met  terugkerende psychose of bipolaire stoornis.

 

 1. 5. Werken aan lichaamsbeleving vanuit drama Lina Lenaerts

Dramatherapie is een vorm van non-verbale therapie waarbij alle mogelijke  theaterprocessen en -technieken ingezet worden om tot ervaren binnen therapie te komen. Het creëren van een speelvlak waarin ‘alles kan en alles mag’ geeft ruimte aan patiënten om te experimenteren met rollen, emoties, gedachten, het externaliseren van onderdrukte gevoelens en gedachten ten opzichte van anderen en veel meer. Het lichaam kunnen we niet                   wegdenken binnen de dramatherapie omdat het spel niet kan zonder belichaming. Via het spel komen mensen (terug) in contact met lichaamssensaties, komen zij tot bewegen en wordt het lichaam ingezet om tot ervaren te komen.

Binnen deze workshop proberen we vanuit de dramatherapie te ervaren welke rol het   lichaam kan spelen. Tevens tonen we op welke, verschillende manieren dramatherapeuten dit kunnen inzetten.

Lina Lenaerts werkt 5 jaar als dramatherapeute in PC Bethanië in Zoersel. Ze heeft gewerkt op de Intensieve Behandeleenheid (IBE) met mensen met een ernstige  persoonlijkheidsstoornis. Het laatste jaar werkt ze op de afdeling angst- en depressie (Rif) waar ze dramatherapie op verschillende manieren inzet om tot ervaren te  komen.

Spring naar toolbar