Studiedag Autisme (VVPMT)

13/06/2016

 

 

vvpmtlogo

Beste,

Het bestuur van de Vlaamse Vereniging van Psychomotorisch Therapeuten nodigt u uit op een studiedag rond het thema psychomotorische therapie bij kinderen en jongeren met Autismespectrumstoornissen . Deze studiedag vindt plaats op vrijdag 21 oktober 2016 in het ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA), Campus Middelheim, Lindendreef 1 te 2020 Antwerpen. De studiedag zal een mix bevatten van zowel recente theoretische informatie en omkadering, als een meer praktijk- en ervaringsgericht gedeelte. De studiedag wordt begeleid door Tine Van Damme en Ellen Tombeur.

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen !!

Verloop van de dag

09.30 – 09.55u : Onthaal met koffie

09.55 – 10.00u : Verwelkoming

10.00 – 12.30u : theoretische omkadering (zaal Lange Wapper/Antigoon)

12.30 – 13.30u : broodjeslunch in de cafetaria

13.30 – 16.00u : praktijkgericht gedeelte (in de sportzaal van het UKJA)

16.00u               : Afronding

 

Inhoud

Deze studiedag richt zich naar psychomotorisch therapeuten en andere therapeuten of hulpverleners die geïnteresseerd zijn in de aangrijpingspunten voor psychomotorische therapie bij kinderen en jongeren met een Autismespectrumstoornis.

Binnen zowel het diagnostisch proces als het behandelaanbod van kinderen en jongeren met een Autismespectrumstoornis, neemt psychomotorische therapie een belangrijke plaats in.

Het uitgangspunt van deze studiedag is ‘het lichaam’ en de (vaak bijzondere) relatie dat deze kinderen en jongeren hebben met hun eigen lichaam. Zo zijn motorische problemen en sensorische (integratie) problemen veelvuldig aanwezig bij deze populatie. In vele gevallen leiden deze problemen tot stress, spanning en moeilijkheden in het dagelijks functioneren, waarvoor enerzijds aanpassingen wenselijk zijn, maar anderzijds ook therapie zinvol kan zijn.

In de voormiddag zal er een theoretische uiteenzetting plaatsvinden, gebaseerd op zowel wetenschappelijk onderzoek als klinische ervaring omtrent motorische en sensorische problemen. In de namiddag worden er parallel workshops aangereikt, waarbij de deelnemers de kans krijgen om te kiezen tussen een workshop meer gericht op psychomotorische therapie bij kinderen of een workshop gericht op adolescenten. Vanuit klinische ervaring wordt er stilgestaan bij de vereiste aanpassingen in een psychomotorische therapiesetting, de verschillende aangrijpingspunten, doelstellingen voor psychomotorische therapie en specifieke aandachtspunten die noodzakelijk zijn voor psychomotorische therapie bij kinderen en jongeren met een Autismespectrumstoornis.

Personalia

– dr. Tine Van Damme : is als psychomotorisch therapeut werkzaam op het Expertisecentrum Autisme, UZ Leuven. De focus van haar werk ligt op diagnostiek van motorische problemen en Autismespectrum stoornissen. tine.vandamme@kuleuven.be

– MSc Ellen Tombeur : is als psychomotorisch therapeut werkzaam op het Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA), Departement Adolescenten. Zij heeft ruime ervaring met het werken met Autismespectrumstoornissen, zowel wat betreft diagnostiek als behandeling. Ellen.Tombeur@zna.be

Praktische info

Kostprijs : € 95, studenten betalen €45. Maaltijd is ingebrepen.

Je kan je inschrijven voor deze studiedag vóór 15 oktober via e-mail : info@vvpmt.be. Het inschrijvingsgeld dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer van de VVPMT (BE59 4238 1293 6126), VVPMT, Korbeek-losestraat 43, 3360 Bierbeek, met vermelding van je naam en de studiedag.

Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 20.

Bij onvoldoende aantal inschrijvingen kan het zijn dat de studiedag geannuleerd wordt.

 

Bereikbaarheid UKJA (ZNA Campus Middelheim) :

1) Met de auto :

Vanuit Brussel (A12) : neem de afrit voor het viaduct ; volg rechts richting Mortsel ; sla aan de                tweede lichten linksaf ; 500 m verder ligt ZNA Middelheim aan de linkerkant

Vanuit Brussel (E19) : neem afrit 6 Mortsel – Hoboken ; volg richting Mortsel, sla aan de            verkeerslichten linksaf ; 500 m verder ligt ZNA Middelheim aan de linkerkant

Vanuit Gent : neem afrit 5 Wilrijk – Berchem op de Ring rond Antwerpen ; sla bovenaan de afrit            rechtsaf ; sla 500 m verder aan de vijfde verkeerslichten linksaf ; 300 m verder ligt ZNA       Middelheim aan de rechterkant

Vanuit Nederland : neem afrit 4 Berchem – Mortsel op de Ring rond Antwerpen ; sla bovenaan de       afrit linksaf ; sla aan de verkeerslichten rechtsaf ; sla aan de volgende verkeerslichten terug    rechtsaf ; 300 m verder ligt ZNA Middelheim aan de linkerkant

Parking :

De betaalparking van ZNA MIddelheim is met een overdekte gang verbonden met de hoofdingang van het ziekenhuis.

Deze parking is toegankelijk via de Floraliënlaan en via de Lindendreef en de oprit naar de hoofdingang. Je kan alle dagen, 24 u. op 24 u. gebruik maken van de parking.

Bij het binnenrijden van de parking krijg je een parkeerticket uit de automaat. Hiermee betaal je, voor je je wagen ophaalt, aan de automaten aan de ingang van de parking. Daar staat ook een intercom waar je met eventuele vragen terecht kan.

 

2) Met de bus

→ Halte ZNA Middelheim

bus 21: Wilrijk Neerland – Rooseveltplaats

bus 33: Hoboken Moretusburg – Deurne – Ekeren

→ Halte Floraliënlaan (achteringang ziekenhuis)

bus 32: Edegem – Rooseveltplaats

bus 33: Hoboken Moretusburg – Deurne – Ekeren

 

3) met de trein

Vanuit station Berchem/Antwerpen kan je bus 32 of 21 nemen

Met vriendelijke groeten

Spring naar toolbar