Stevig in je schoenen, lekker in je vel

04/04/2016

Stevig in je schoenen, lekker in je vel (14/04)

Het bestuur van de Vlaamse Vereniging van Psychomotorisch Therapeuten  nodigt u uit op een  studiedag rond het thema ‘Stevig in je schoenen, lekker in je vel’  . Deze studiedag vindt plaats op donderdag 14 april 2016  in OPZC Rekem, Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem-Lanaken.

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen !!

Verloop van de dag

08.30 – 09.00u :  Onthaal met koffie

09.00 – 09.15u :  Verwelkoming

09.15 – 12.15u :   Workshop

12.15 – 13.15u :  Lunch

13.15 – 16.15u :  Vervolg van de  workshop

16.30u               :  Afronding

Inhoud

Stevig in je schoenen – Lekker in je vel!

De methode “Ho, tot hier en niet verder….!”  is een integratieve methode (bewegingstherapie), oorspronkelijk (1995) ontwikkeld om blokkades in de ontwikkeling van kinderen te voorkomen of tijdig te helpen oplossen.  Doel is ‘Leren zorgen voor jezelf, met respect voor jezelf en anderen’. In elke volwassenen schuilt een kind, met zijn schade en schatkist. Ook dat kind wordt aangesproken en gesteund door deze werkwijze. De methode wordt met aanpassingen dan ook heel succesvol ingezet bij adolescenten en volwassenen, omdat zij zich fundamenteel richt op het verstevigen van de basis en vervolgens vaardigheden biedt waarmee, kind en volwassenen, weer voor zichzelf kan zorgen. Naast de kind-oudertraining “Ho, tot hier en niet verder…!” bestaat er een volledig uitgewerkte training voor jongeren en hun ouders ‘CHOICE’. In tegenstelling tot cognitieve, verbale methoden, gaat deze methode uit van ervaringsgericht leren door bewegen en spel. Bewegen beïnvloedt direct het hersengebied dat waakt over de veiligheid en hoe het kind voelt, denkt en doet. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen en jongeren zelfvertrouwen en leren vaardigheden om respectvol met zichzelf en met anderen om te gaan. De methode is laagdrempelig en werkt zowel preventief, pedagogisch en curatief, niet alleen groepsgericht maar ook in de individuele begeleiding. Zij biedt ondersteuning aan: kinderen die gemiddeld, hoog- of zwakbegaafd zijn, voor kinderen met kenmerken van ADHD, NLD of milde vormen van contactstoornissen, bij internaliserende en externaliserende problemen. Pubers, adolescenten, volwassenen die problemen ervaren in het contact met zichzelf en anderen. Ook geschikt voor meertalige groepen en/of met taalachterstand, en om pesten een halt toe te roepen!

Personalia

Jooske Kool (1952) is bewegingsexpressie-therapeut, psychomotorisch therapeut en directeur van Stichting Uit eigen beweging. . Zij is auteur van het boek en de werkboeken “Ho, tot hier en niet verder…!”, uitgegeven bij ACCO.  Zij leidt trainers op, verzorgt lezingen in binnen- en buitenland en geeft workshops, supervisie en trainingen. Meer informatie kan je vinden op: www.uiteigenbeweging.nl stichting@uiteigenbeweging.nl

Praktische info

Je kan je inschrijven voor deze studiedag bij Ann Peeters via E-mail : apeet_be@yahoo.com of

ann.peeters@emmaus.be tem 8 april 2016.

Kostprijs : € 130, studenten betalen €65. Maaltijd is ingebrepen.

Het inschrijvingsgeld stort je zo snel mogelijk op het rekeningnummer van de VVPMT (BE59 4238

1293 6126, VVPMT, Rotselaarsesteenweg 40, 3018 Wijgmaal) met vermelding van je naam en de

studiedag.

Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 20.

Bij onvoldoende aantal inschrijvingen kan het zijn dat de studiedag geannuleerd wordt.

Bereikbaarheid OPZC Rekem:

Vanuit Brussel of Antwerpen

Neem in Lummen (Klaverblad) de E314 richting Genk/Aken, Afrit 33 – Maasmechelen. Sla

rechtsaf en volg de staatsbaan N78 richting Lanaken tot aan het rond punt. Sla aan het rond

punt rechts af (Daalbroekstraat). Steek het kruispunt over en na enkele honderden meters ligt

de ingang van OPZC Rekem aan uw rechterzijde.

Vanuit Tongeren

Neem de weg Tongeren-Maaseik in de richting van Maaseik. Sla linksaf aan het rond punt te

Rekem (Daalbroekstraat). Steek het kruispunt over en na enkele 100 meter ligt de ingang van

OPZC Rekem aan uw rechterzijde. Zie onderstaand plan.

Openbaar vervoer

De bussen 20A, 45 en 64 van De Lijn passeren op onze campus, halte OPZC-Rekem.

de uurregeling en stopplaatsen zijn terug te vinden via www.delijn.be

Met vriendelijke groeten

Spring naar toolbar