Psychomotorische therapie en verslaving, een dag van ervaringsuitwisseling

01/04/2019

Psychomotorische Therapie en Verslaving,

een dag van ervaringsuitwisseling.

Vrijdag 24 mei 2019

Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs Vanderlindenstraat 15
1030 Brussel

Inhoud

Zeven maand geleden kwamen we voor de eerste keer samen met deze groep om een project op poten te zetten. Een project waarin we alle psychomotorische therapeuten die werkzaam zijn in de verslavingszorg willen betrekken om te zoeken welke richtingen we willen of kunnen uitgaan met de psychomotorische therapie in de verslavingszorg in Vlaanderen.

Het was een visiedag, die geopend werd door twee uiteenzettingen: ‘de brief aan het lichaam’ en ‘mindfulness in de verslavingzorg’. Maar het was ook een dag van kennismaking, met elkaar en met het project. We vatten toen samen dat we op heel wat gebieden: literatuur, werkvormen, studiedagen, applicaties, meetschalen, casussen… meer onderlinge communicatie wensen.

Deze keer willen we concreet aan de slag gaan, en een van dé vragen waar we op deze dag van ervaringsuitwisseling rond willen stilstaan is: Wat is het belang van lichaam en beweging in onze verslavingszorg, en hoe geven we daar invulling aan? Uitwisseling als een moment van reflectie naar zichzelf en inspiratie van elkaar.

Hopelijk kunnen we jullie even talrijk verwelkomen als vorige keer. Dit maal niet in Tienen, wel in het VAD te Brussel. Een bewuste keuze omwille van de ligging, en vooral de connectie met een overkoepelend orgaan dat de uitwisseling van expertise op vlak van alcohol en drugs wil stimuleren en faciliteren.

Tot dan!

Jo, Rudi en Dieder

Programma

9u00 – 9u30 Ontvangst met thee en koffie

9u30 – 9u45 Inleidend woordje vanuit het VAD

9u45 – 11u00 Inspiratiemoment – Jooske van Busschbach

Jooske is lector psychomotorische therapie aan de hogeschool Windesheim te Zwolle. Zij zal een uiteenzetting doen rond lichaam en beweging in het algemeen, onderzoek in beide domeinen bespreken en de link leggen met verslaving.

Pauze

11u15 – 12u15 Werkmiddag – ervaringsuitwisseling PMT in de verslavingszorg

We verdelen de groep in 2 subgroepen: lichaamswerk & bewegingswerk. Elke groep staat 2u stil bij -ruw genomen- het thema ‘lichaam’ of het thema ‘beweging’. De bedoeling is om in die subgroep een uitwisseling te doen van ervaringen met dat thema in de praktijk op basis van een aantal richtvragen:

  • Op welke manier ga jij met dit thema aan de slag?
  • Welke betekenissen/zin koppel jij aan het thema specifiek in de verslavingszorg?
  • Welke specifieke werkvormen gebruik je om met dat thema aan de slag te gaan?

Middagpauze en middagmaal

13u15 – 14u15 Voortzetting werkmiddag – ervaringsuitwisseling

In dezelfde subgroepen als de voormiddag wordt de ervaringsuitwisseling verder gezet. Het doel is om tot een geheel van ideeën te komen, om daar vervolgens concreet mee aan de slag te kunnen gaan in eigen setting.

Pauze

14u30 – 15u30 Samenbrengen van het proces, en het resultaat van beide werkgroepen via een ervaringsoefening met elkaar delen.

Afsluiter en formuleren van een vervolg.

Gratis inschrijven via dieder.brackx@sjp.be tegen ten laatste 10 mei 2019. 

ENKEL VOOR PMT’ers WERKZAAM IN DE VERSLAVINGSZORG

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer: Trein tot in Brussel-Noord, waarna 15’ te voet.

Spring naar toolbar