Psychomotorische gezinstherapie (dag 3)

23/01/2017

In deze 4-daagse training, gedoceerd door Marco Visser, staat het leren denken vanuit de systeemtherapeutische principes centraal, zodat je zelf psychomotorische activiteiten kunt creëren en begeleiden die passend zijn voor het gezin, hun focus en het proces.

De cursus is zo opgezet dat er ruimte is voor theoretische verdieping en praktische oefeningen. We staan stil bij diverse perspectieven en begrippen.  Na afloop van de vorming kun je gezinnen meer begrijpen vanuit hun context en beschrijven in termen van structuren, posities en patronen. Daarnaast leer je een positie aan te nemen vanuit meervoudig partijdigheid en stem je af met het gezin vanuit het dialogische werken gericht op de samenwerking.

We besteden aandacht aan  het werken met gezinnen als zelfstandig therapeut en hoe je een samenwerking aan kan gaan met een gezinstherapeut.

Naast het bekijken en reflecteren op filmfragmenten,  het aangereikt krijgen van een theoretisch kader zullen de deelnemers ook in oefenrollen worden uitgenodigd en in dialoog gaan met elkaar.

Deze cursus richt zich in eerste instantie tot psychomotorisch therapeuten die zich (verder) wensen te bekwamen in de psychomotorische gezinstherapie. Daarnaast zijn ook systeemtherapeuten, geïnteresseerd in de samenwerking met psychomotorische therapeuten welkom.

Marco Visser

Marco is systeemtherapeut en psychomotorisch therapeut. Hij is in beide disciplines werkzaam bij Juzt, een aanbieder van jeugdzorg in de regio Brabant (NL). Ook is hij werkzaam als systeemtherapeut en opleider bij praktijk Euthopia. Een centrum voor systeemtherapie, opleiding en supervisie. Naast het werken met jongeren en hun gezinnen publiceert hij over systeem- en vaktherapie en geeft op verschillende plekken in zowel Nederland als Vlaanderen vorming.  Binnen zijn werk richt hij zich op een zo goed mogelijke afstemming met het systeem, gebruikmakend van dialoog en de krachten en mogelijkheden van het systeem.

Praktisch

https://faber.kuleuven.be/nl/pv/kalender/gezinstherapie

 • Maximum 16 deelnemers
 • Data:
  • Donderdag 9 maart en vrijdag 10 maart 2017 telkens van 9.00 u. -17.00 u.
  • Donderdag 30 maart van 10.00 u. -17.00 u.
  • Vrijdag 31 maart 2017 van 9.00 u. -17.00 u.
 • Inschrijvingsbedrag:
  • gewone deelnemer 370 euro (inclusief lunch en drank)
  • studenten 250 euro (enkel op vertoon van een geldig studentenkaart -> up to loaden via inschrijvingsformulier)
 • Betalingswijze:
  • KMO-portefeuille (gegevens voor uw aanvraag vindt u hier)
  • U ontvangt de betalingsgegevens na uw registratie!
Spring naar toolbar