Methodieken en onderzoek bij PMT in de (L)VB zorg

07/09/2018

 Methodieken en onderzoek bij PMT in de (L)VB zorg

Licht verstandelijk beperkte (LVB) cliënten vormen in vele opzichten een kwetsbare groep. Bij jeugdigen met een LVB komen meer psychiatrische stoornissen, meer internaliserend en externaliserend probleemgedrag, meer antisociaal en delinquent gedrag voor dan bij jeugdigen met een IQ boven de 85 (Dekker, Koot, Van der Ende & Verhulst, 2002; Van Nieuwenhuijzen et al., 2006). Bovendien lopen jeugdigen met een LVB een groter risico om op latere leeftijd psychiatrische
stoornissen, emotionele en gedragsproblemen en delinquent gedrag te ontwikkelen (Van Nieuwenhuijzen et al., 2006)Het scheppen van een context waardoor cliënten in de ervaring worden gezet en ze alternatief gedrag kunnen oefenen waarbij minder nadruk ligt op het verbale aspect sluit bij de vaak sterk lichamelijk bepaalde belevingswereld van deze doelgroep goed aan.(Colla, 1994; Kars & Wibier, 1996; Hensen, 2005)

Tijdens onze studiedag willen we inzoomen op een aantal behandelmethodieken waar we de vertaalslag maken naar de (L)VB doelgroep en PMT. Zo komen ACT, systeemtherapie en schematherapie aan bod. Daarnaast willen we nieuwe of vernieuwende kennis en mogelijkheden tijdens deze studiedag met jullie delen. Zo zal het handboek verstandelijke beperking; 24 succesvolle methoden worden besproken en zal er aandacht besteed worden aan het  onderzoek “wat voel ik in mijn lijf als ik boos ben” en het onderzoek “Seksueel misbruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking: de inzet van psychomotorische therapie.” Wat betreft digitalisering en vaktherapie zullen Ilse van Assen en Marion Jongerius uitleg geven over hun vernieuwende app “Get Grip”.

Door de werkveldgroep (L)VB en achterban wordt deze studiedag georganiseerd om ons nader te kunnen verdiepen in bovenstaande behandelmogelijkheden en kennis. Daarnaast is er de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen tijdens een lunch en borrel. Meld je snel aan want vol = vol.

Wanneer?
Vrijdag 23 November

Voor wie is deze studiedag?
Deze studiedag is voor alle PMT’ers en iedereen die werkt met mensen met een (lichte) verstandelijke beperking.

Locatie
Stayokay Soest, Bosstraat 16, 3766 AG Soest

Inschrijvingen
Inschrijven kan alleen via de website van de FVB.
Ben je lid, log dan eerst in met jouw e-mailadres en wachtwoord, dan hoef je niet opnieuw jouw gegevens in te vullen en ontvang je ook een factuur met het ledentarief.
De factuur ontvang je later digitaal.
Meld je aan vóór 1 oktober.

Kosten
Lid: 110 euro
Studentlid: 35 euro
Geen lid: 175 euro
Geen studentlid: 100 euro

Registratiepunten
Accreditatiepunten voor het Register Vaktherapie zijn aangevraagd.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren kan alleen per mail via: info@vaktherapie.nl onder vermelding van jouw naam en bankgegevens. Bij annulering wordt € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze administratiekosten terugbetaald. Annuleren na 1 oktober  is niet meer mogelijk, wel kan de gereserveerde plek door een ander worden ingenomen.

Contact
Voor inhoudelijke vragen en informatie kan u mailen naar vgz@nvpmt.nl
Voor algemene vragen: secretariaat van de FVB: 030 – 28 00 432, of mailen naar: info@vaktherapie.nl

Programma

08.45 – 09.30:   Inloop/ inschrijven

09.30 – 09.45:   Opening

09.45 – 10.30:   Lezing: Tina Bellemans: “Handboek verstandelijke beperking; 24 succesvolle methoden

10.30 – 11.00:   Pauze

11.00 – 11.45:   Presentatie: Manon Smit & Kelly Stobbe: “Seksueel misbruik bij mensen met een LVB”

11.45 – 12.00:   Elevator pitch: Rix van Beek: “Interventie-ontwikkelingen en vaktherapie”

12.00 – 13.00:   Lunchpauze

13.15 – 14.30:   Workshopronde 1

14.30 – 15.00:   Pauze en wisselen lokalen

15.00 – 16.15:   Workshopronde 2

16.15 – 16.30:   Plenaire afsluiting

16.30 – 17.15:   Borrel

 

1.       Lezing: “PMT als een van de vaktherapieën bij mensen met een verstandelijke beperking”

  Door: MSc Tina Bellemans Functie:  promovenda en docent bachelor- en masteropleiding PMT (hogeschool Windesheim) Werkplek: Hogeschool Windesheim (Bewegen, Gezondheid en Welzijn)

In deze lezing wordt een overzicht gegeven van vaktherapie, met name met nadruk op PMT, bij mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij zal het onlangs verschenen hoofdstuk “vaktherapie” uit Handboek emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking toegelicht worden.Daarnaast wordt ook kort ingegaan op inzichten en handvatten voor de begeleiding en behandeling van mensen met een LVB. In dit onderdeel van de lezing zullen praktische tips meegegeven worden alsook een paraplu-kader of stroomdiagram om doelen op te stellen bij PMT.

2.       Presentatie: “Seksueel misbruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking: de inzet van psychomotorische therapie”

Door: Manon Smit: Onderzoeker/Promovendus Hogeschool Windesheim, Lectoraat Bewegen, Gezondheid & Welzijn en Kelly Stobbe: Onderzoeker/Promovendus Hogeschool Windesheim, Lectoraat Bewegen, Gezondheid & Welzijn

Deze presentatie dient als inleiding op het onderzoek dat wij uitvoeren vanuit de Hogeschool Windesheim naar de inzet van psychomotorische therapie bij seksueel misbruik onder mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).
Mensen met een LVB maken een groter aantal en een bredere range aan ingrijpende negatieve levensgebeurtenissen en daarbij worden ze 3 – 5 keer vaker slachtoffer van seksueel misbruik in vergelijking met mensen zonder verstandelijke beperking.
PMT wordt in de praktijk vaak ingezet en lijkt goed aan te sluiten bij de behoeften en leerstijl van mensen met een LVB. Deze invalshoek lijkt dus eens te meer zinnig bij de behandeling van de gevolgen van seksueel misbruik bij mensen met een LVB doch tot op heden ontbreekt een dergelijk aanbod aangepast aan de behoefte en mogelijkheden van de doelgroep. Doelstelling van ons onderzoeksproject is het verwerven van nieuwe kennis op het gebied van psychomotorische diagnostiek en behandeling rondom seksueel misbruik bij mensen met een LVB. Daarbij is het doel om een nieuw diagnostisch instrument en een nieuwe psychomotorische interventie te ontwikkelen, en deze te valideren en evalueren.

3.       Elevator pitch: “Interventie-ontwikkelingen en vaktherapie”

Een elevator pitch door Rix van der Beek, voorzitter Commissie product- en Module Ontwikkeling van de FVB

De Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO) van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) heeft als doelstelling het stimuleren van de beschrijving van de interventies in de vorm van producten en modulen voor de verschillende vaktherapieën.

In deze elevator pitch zal een korte uitleg gegeven worden over de verschillende vormen van interventiebeschrijvingen: producten en modulen. Er zal aandacht zijn voor het belang van het expliciteren van veelal impliciete (individuele) praktijkkennis in de vorm van interventiebeschrijvingen. Tevens zullen de mogelijkheden van ondersteuning door CPMO in het proces van interventiebeschrijvingen worden toegelicht.

In de pauze is er ruimte voor het stellen van vragen.

 

Workshops (er zijn 2 workshopsrondes, in elke ronde worden dezelfde workshops gegeven, je kiest per ronde 1 workshop)

Workshop 1 “PMT gericht op boosheid en agressie bij mensen met een LVB” 
(
MSc Tina Bellemans Functie:  promovenda en docent bachelor- en masteropleiding PMT (hogeschool Windesheim) Werkplek: Hogeschool Windesheim (Bewegen, Gezondheid en Welzijn)

Een veel voorkomend probleem bij mensen met een LVB is agressief gedrag, wat vaak veroorzaakt wordt door boosheid. Agressief gedrag heeft niet alleen een grote impact op het slachtoffer, maar ook op de pleger en diens omgeving. Hiervoor wordt dan ook vaak behandeling ingezet. In de klinische praktijk wordt voor deze problematiek vaak doorverwezen naar PMT.

In deze workshop komen inzichten vanuit de praktijk en de wetenschap aan bod en worden voorlopige resultaten gedeeld m.b.t. ontwikkeld PMT-instrument.

Workshop 2 “Blended behandelen en PMT
(Ilse van Assen en Marion Jongerius, beide vaktherapeut psychomotorisch therapie master, werkzaam bij Stichting Zuidwester/Co-owner Emoelens )

De deelnemers gaan ontdekken wat de kracht is van blenden behandelen, de combinatie van face-to-face contact EN een online applicatie. De EmotieApp GetGrip wordt in deze workshop als voorbeeld genomen. Het feit dat cliënten m.b.v. deze app online eigen emoties kunnen registreren, maakt dat zowel cliënt als behandelaar deze geregistreerde emoties eenvoudiger, uitgebreider en gedetailleerder kunnen analyseren.  Voor alle behandelaren die meer willen weten over de mogelijkheden en meerwaarde van blended behandelen.  We zien jullie graag!

Workshop 3 “Proeven’ aan de ACT-benadering”  (= Acceptance Commitment Therapy)
(Drs. Pauling Fellinger , bewegingswetenschapper/PMT, docente hogeschool Windesheim. (ACT-trainer/supervisor) Jeannette Verhoeven, MB, Begeleidingskundige/vaktherapeute beeldend, docent VUMC huisartsenopleiding. (ACT-trainer)

In deze workshop krijg je door afwisselend ervaringen en kennisoverdracht, een algemene indruk vande ACT-benadering = 3e generatie gedragstherapie. De theorie van 6 ACT-processen en ervaringsgerichte manier van werken in de ACT past naadloos bij het ervaringsgerichte manier van werken in de vaktherapieen. Deze benadering is met name geïndiceerd voor het werken met cliënten met vermijdingsproblematiek (SOLK, verslaving, leefstijlverandering, depressie, pijn)

Workshop 4 “Schematherapie in een LVB-jasje – de schemagerichte benadering”
(Sander Konings – Psychomotorisch therapeut bij Almata, jeugdzorgplus instelling specifiek voor LVB-jongeren tussen de 12 – 18 jaar oud. )

In deze workshop wordt je geïntroduceerd met de schemagerichte benadering (SGB). Een versie van schematherapie specifiek gericht op LVB-jongeren. Met een korte theoretische introductie zoomen we specifiek in op hoe we schematherapie specifiek inzetten voor LVB jongeren.

Daarna  gaan we praktisch  aan de slag met een aantal technieken uit de SGB/schematherapie die praktisch goed inzetbaar zijn in de vaktherapie. Het gaat om technieken waarbij het ervaringsgerichte karakter of de vaktherapeutische activiteiten ondersteunend kunnen zijn aan de technieken.

Mocht je van te voren wat meer informatie willen dan kun je het recente artikel over de SGB in het tijdschrift voor vaktherapie (nr 2. – editie van Juni) lezen:   Streng, afwerend of toch gezond? (Konings & Sanden, 2018). Geen FVB lid? Mail dan even naar sander.konings@sjsj.nl en vraag om het artikel i.v.m. de workshop.

Workshop 5 “Systemische interventies binnen de vaktherapie”
(Michiel van Deursen, werkzaam als systeemtherapeut bij Accare jeugdpsychiatrie, ervaring met LVB. Opleiding HBO-PMT en master en CGT)

We weten dat het netwerk rondom een jongere sterk het succes van een behandeling bepaalt. Jongeren met LVB zijn extra afhankelijk van hun omgeving en hoe deze hen steunt en begeleidt in hun ontwikkeling. Systemische psychomotorische therapie kan een prachtig middel zijn als minder talige en vooral ervaringsgerichte therapievorm voor het hele cliëntsysteem.

Na een kort theoretisch gedeelte over systeemtheorie gaan we op zoek naar mogelijkheden binnen de psychomotorische therapie en waar je de focus legt. Net als bij individuele PMT is de rationale van groot belang en moet je keuzes maken in waar je je focus legt binnen de activiteit.

We gaan verschillende arrangementen/ activiteiten bedenken die je in de zaal of beweegruimte zou kunnen doen aan de hand van een casus. We zullen in kleine groepjes gaan oefenen met het op gang brengen een systeemgerichte PMT activiteit om de theorie en praktijk samen te voegen.

Wanneer je zelf graag een casus wilt inbrengen in de workshop mag je deze mailen naar m.vandeursen@accare.nl

Spring naar toolbar