INTRODUCTIECURSUS PAV BIOFEEDBACK (3dagen)

05/11/2019

                                                   

INTRODUCTIECURSUS PAV BIOFEEDBACK (3 DAGEN)

 

Tijdens deze workshop staat de hands-on training centraal. Allereerst worden de basisprincipes van biofeedback besproken om vervolgens per signaal de verschillende toepassingsmogelijkheden te tonen en zelf te proberen. Denk hierbij aan myofeedback, hartcoherentie training, ademhalingstraining, het maken van een stressprofiel, etc.

Na het doorlopen van deze cursus is de deelnemer in staat om biofeedback zelfstandig toe te passen in de praktijk.

 

Inleiding

Bij biofeedback worden lichaamssignalen, zoals spierspanning, ademhaling, hartslag, huidgeleiding en handtemperatuur, gemeten en teruggekoppeld via een computerscherm naar cliënt en therapeut. De methode kan op diverse manieren gebruikt worden:

 • In het kader van diagnostiek van (psychische) problemen, waarbij lichamelijke klachten optreden, zoals stress, burn-out, angst, hyperventilatie, hoge bloeddruk,  pijnklachten of een verstoord of gering lichaamsgevoel.
 • Als behandelmethode bij bovenstaande klachten, waarbij de cliënt getraind wordt in lichaamsbewustwording en interne zelfregulatie.
 • In combinatie met andere technieken, zoals systematische desensitisatie, waarbij het inzetten van biofeedback het therapeutisch proces kan vergemakkelijken.
 • Als meetinstrument bij de evaluatie van een interventie, zoals het effect van een visualisatie of van een oefening uit de autogene training

Een groot pluspunt van biofeedback is dat een cliënt leert inzien dat hij/zij zelfcontrole kan hebben over de klacht, waardoor de zelfredzaamheid en het verantwoordelijkheidsgevoel vergroot wordt.

Omschrijving cursus

De cursus bestaat uit een afwisseling van theorie en praktijk. De basisprincipes van biofeedback worden uitgelegd en er is uitgebreid aandacht voor de psychofysiologie.

Alle soorten biofeedbackmetingen en de daarbij behorende toepassingsmogelijkheden worden besproken, gedemonstreerd en geoefend. In de praktische onderdelen wordt gewerkt met diverse biofeedbacksystemen, waaronder een meerkanaals systeem met uitgebreide software en kleinere apparaten met specifieke toepassingen in de biofeedback, zoals stressmeters en hartcoherentie-meters.

Onderdelen van de cursus:

 • Basisprincipes van biofeedback
 • Spierspanning meten: assessment en training bij spiergerelateerde pijnklachten (w.o. hoofdpijn)
 • Handtemperatuur meten: assessment en relaxatietraining via handwarming
 • Ademhaling meten: assessment en training bij klachten door een verstoorde ademhaling
 • Hartslag meten: assessment en training bij hoge bloeddruk en emotionele disbalans
 • Huidgeleiding meten: assessment en training bij angst en overprikkeling
 • Het maken van een stressprofiel (combinatie van alle metingen, gemeten in rust en tijdens mentale inspanning)

Doelgroep

Psychologen, eerstelijnspsychologen, kinesitherapeuten, fysiotherapeuten, onderzoekers.

PROGRAMMA

MEER INFO

Aantal deelnemers

15 personen (minimum aantal personen: 10)

Leerdoelen

Na afronding van de cursus is de cursist in staat om biofeedback als middel in het kader van diagnostiek en behandeling toe te passen bij cliënten met (psychische) problemen, waarbij lichamelijke klachten optreden, zoals stress, burn-out, angst, hyperventilatie, hoge bloeddruk,  pijnklachten of een verstoord of gering lichaamsgevoel. Wanneer de cursist zich verder wil bekwamen in de biofeedback, dan kan gekozen worden voor een supervisie vervolgtraject.

Opzet cursus

De cursus bestaat uit 3 dagen met een tussenliggende periode, waarin huiswerkopdrachten gegeven worden. Het cursusmateriaal, bestaande uit literatuur en software, wordt geleverd op een CD.

Docenten

Daniëlle Matto (Eerstelijnspsycholoog). Gekwalificeerd als docent/mentor in de biofeedback via het Biofeedback Certification Institute of America (BCIA). Lees meer

Locatie

KU Leuven, Gebouw De Nayer – Aula 00.01, Tervuursevest 101, 3001 LEUVEN

Data

6 februari 2019, 9.30-17.00u

7 februari 2019, 9.30-17.00u

8 februari 2019, 9.30-17.00u

Inschrijvingsbedrag

 • € 600 euro, inclusief lunch, koffie en thee

Betalingswijze

 • KMO-portefeuille (gegevens voor uw aanvraag vindt u hier)
 • U ontvangt de betalingsgegevens na uw registratie!

Accreditatie

Accreditering Pro-Q-Kine is aangevraagd

Inschrijving

SCHRIJF JE IN!

 

Als u inschrijft gaat u akkoord met de annuleringsvoorwaarden!

Annuleringsvoorwaarden

 

 

1. Annulering met recht op volledige vergoeding is mogelijk tot 14 kalenderdagen vóór de start van de opleiding.

2. Bij annulering binnen 14 kalenderdagen vóór de start van de cursus moet er 50% van het inschrijvingsgeld betaald worden.

3. Bij annulering vanaf de start van de cursus moet het volledige inschrijvingsgeld betaald worden.

4. Verzoeken tot annulaties worden enkel via e-mail naar permanentevorming.faber@kuleuven.be toegestaan (niet via sociale en/of andere media).

Spring naar toolbar