Herhaling studiedag: “Toepassing van PMT en relaxatietherapie bij impulscontroleproblemen”

04/06/2019

Het bestuur van de Vlaamse Vereniging van Psychomotorisch Therapeuten nodigt u uit op een herhaling van de studiedag rond het thema “Toepassing van PMT en relaxatietherapie bij impulscontroleproblemen”. Dit is een thema dat voor psychomotorisch therapeuten zeker heel actueel is. Daarom herhalen we deze studiedag nog een keer.
De studiedag vindt deze keer plaats op vrijdag 13 december 2019 in het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius te Grimbergen, en wordt begeleid door Mark Liefhooghe.
Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen!!

‘Het is gemakkelijk genoeg om kwaad te worden.
Maar kwaad zijn op de juiste persoon, in de juiste mate,
op de juiste tijd, om de juiste reden en op de juiste manier,…
dat is niet gemakkelijk!’
(Aristoteles)

Verloop van de dag :

8.45-9.15u.: Onthaal met koffie
9.15-9.20u.: Verwelkoming door de VVPMT
9.20-9.30u. : Verwelkoming door het PZ Sint-Alexius Grimbergen
9.30 -12.30u. : Theorie en praktijk over PMT en relaxatietherapie bij impulscontroleproblemen
12.30-13.30u. : Lunch
13.30-16.30u.: Theorie en praktijk over PMT en relaxatietherapie bij impulscontroleproblemen
16.30u.: Afronding

Inhoud van de studiedag :

Het gebruik van technieken uit PMT en relaxatietherapie bij impulscontroletherapie spitst zich toe op enerzijds weerbaar blijven zonder het gebruik van agressief gedrag en anderzijds het verlagen van de spanning. Deze twee pijlers lopen centraal door de behandeling en zullen de cliënt in staat stellen om op een rustige en assertieve manier te leren reageren en zijn of haar mening te zeggen, zonder te vervallen in impulsief gedrag of agressief uit de hoek te komen. Het uitgangspunt van impulscontroletherapie is dat de cliënt moet leren zijn impulsen te controleren vanuit een stevige basis. De cliënt klaagt vaak over een teveel aan spanning, frustraties en opgekropte woede, waardoor dit evenwicht zoek geraakt.
In de praktijk resulteert dit in volgende behandeldoelen:
• ontwikkelen van veiligheid, lichaamsgevoel en zelfbeheersing (herstel van begrenzing en weerbaarheid)
• controle van spanning, irritatie, boosheid, woede en agressie (herstel van rust)
• leren concentreren en ontspannen (herstel van gericht en ter zake opkomen voor je mening)
Deze therapievorm is toepasbaar voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen
Samengevat kunnen we stellen dat de nadruk ligt op het herstellen van een gecontroleerd lichaamsgevoel. Later kan de controle geleidelijk verminderd worden zodat de cliënt de agressieve impuls met minder angst voor controleverlies kan hanteren. Kwaad zijn mag en moet maar de manier waarop je dat doet staat centraal.

Personalia :

• Mark Liefhooghe : Licentiaat in de Kinesitherapie en de Motorische Revalidatie, Psychomotorisch therapeut, European Master in Adapted Physical Activity (KU Leuven), Opleiding tot relaxatietherapeut, Opleiding systeemdenken in individuele hulpverlening (Interactie-Academie Antwerpen) ; heeft jarenlange ervaring als psychomotorisch en relaxatietherapeut in de volwassen psychiatrie en de forensische kinderpsychiatrie, oa in het OPZ Geel. Hij heeft ook een eigen Praktijk voor Relaxatietherapie.

Praktische info

Je kan je inschrijven voor deze studiedag vóór 1 december 2019 via e-mail : info@vvpmt.be.
De kostprijs bedraagt € 100 voor leden van de VVPMT ; niet-leden betalen € 120; studenten PMT betalen € 50.
Het inschrijvingsgeld dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer van de VVPMT (BE59 4238 1293 6126), VVPMT, Korbeek-losestraat 43, 3360 Bierbeek, met vermelding van je naam en “studiedag impulscontrole”. Opgelet ! Je inschrijving is pas definitief als het inschrijvingsgeld gestort is op bovenvermeld rekeningnummer. Na betaling ontvang je van ons een bevestiging van je inschrijving via mail.
Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 20. De volgorde van inschrijvingen wordt bepaald door de volgorde van betaling.
Bij onvoldoende aantal inschrijvingen kan het zijn dat de studiedag geannuleerd wordt.
In de prijs is ook een lunch voorzien.
Inschrijvingen die worden geannuleerd binnen 2 weken vóór de datum van de studiedag, worden niet terugbetaald.

Locatie:

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius, Grimbergsesteenweg 40, 1850 Grimbergen
De studiedag gaat door in de ZEN-zaal !

Met de wagen :
Via de Grote Ring rond Brussel uitrit 7 (Grimbergen)
Opgelet : stel uw GPS in op gemeente Strombeek-Bever : Grimbergsesteenweg 40, 1853 Strombeek-Bever !!!

Met het openbaar vervoer :
Vanuit het Noordstation van Brussel, bus 230 (halte Alexianen aan het ziekenhuis) of bus 231 (halte aan de Spaanse Linde)
Wat de uurregeling betreft, kunt u steeds bellen/surfen naar de informatiedienst van De Lijn.

Spring naar toolbar