Studiedag GG6

14/09/2017

 

Beste,

het bestuur van de Vlaamse Vereniging van Psychomotorisch Therapeuten nodigt u uit op een studiedag rond het thema “PMT-behandeling GG6 bij grensoverschrijdend gedrag” . Dit is een effectief behandelprogramma voor grensoverschrijdend gedrag in 6 Fasen. Oorspronkelijk was dit vooral toegespitst op seksueel geweld en ontwikkeld in de residentiële zorg voor de werkvelden ortho en forensische psychiatrie, maar nadien bleek dit ook vertaald te kunnen worden naar toepassingen in andere werkvelden, waar lichtere vormen van grensoverschrijdend gedrag een rol spelen, zoals in de ambulante jeugdbehandeling en onderwijs.

Deze studiedag vindt plaats op donderdag 30 november 2017 in het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, Campus Kortenberg.

De studiedag wordt begeleid door Geurt Grijpma en Annematt Collot d’Escury-Koenigs .

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen!!

Verloop van de dag :

8.45u.: Onthaal met koffie

9.10 – 9.15u: Verwelkoming door Jennifer De Smet, ondervoorzitter van de VVPMT

9.15 – 9.30u : Verwelkoming door iemand van het UPZ KU Leuven Kortenberg

9.30 -12.30u : Theorie en praktijk over GG6

12.30-13.30u : Lunch

13.30-16.30u: Theorie en praktijk over GG6

16.30u: Afronding

Inhoud en programma van de studiedag :

Tijdens de studiedag verdiept u zich in methodische opbouw, praktische aanpak en theoretische verantwoording van de PMT-behandeling bij grensoverschrijdend en/of antisociaal gedrag.

De eclectische toepassing van verschillende theorieën en praktijkervaringen, o.a. in het werkveld

LVB, forensische psychiatrie en systeembehandeling heeft geleid tot de ontwikkeling van een effectief behandelprogramma voor Grensoverschrijdend Gedrag, behandeld in 6 Fasen, de GG6. Recent onderzoek wijst uit dat een toegespitste behandeling op seksueel grensoverschrijdend gedrag een groot effect heeft op het recidive risico van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar dat 40-50% van de seksuele plegers terugvallen in algemeen grensoverschrijdend gedrag als fysiek geweld of algemeen anti-sociaal gedrag. Dit vraagt zodoende dus om een veel bredere interventie, waarbij op zoek dient gegaan te worden naar risicofactoren, zoals slechte vrienden, een kwetsbaar netwerk, gekleurde waarneming, gebrek aan impulsbeheersing, beperkte emotieregulatie, gebrek aan empathie en een beperkte gewetensontwikkeling. Deze factoren zijn echter zelden de focus van interventies. Wel blijkt “het eigenaarschap” van de behandeling een belangrijke item.

Samen meten is samen weten en leidt tot samen beslissen. “Shared decission making” is bewezen effectief en is een belangrijke voorspeller van effect, net zo belangrijk als de kwaliteit van de interventie.

De praktijkontwikkeling van het GG6 programma herkent zich in een combinatie van het bio-psychosociale model ( Marshall en Barbaree), het Delictscenario ( van Beek, Mulder), en het Good Lives Model ( Ward). Door gebruik te maken van motivatie technieken uit Topsport Nl en Directieve therapie wordt het eigenaarschap van de behandeling bij zowel de cliënt als zijn systeem effectief verankerd.

Het GG6 programma werd 3 keer gewaardeerd als behandelprogramma door JJI Ministerie van Justitie ( 2003), Ministerie van VWS (2005), werkveld LVB(2010).

Personalia :

Annematt Collot d’Escury-Koenigs, gz psycholoog, K & J specialist, Universiteit van Amsterdam.  Zij werkt aan de Universiteit van Amsterdam, faculteit Psychologie, afdeling ontwikkelingspsychologie en in de klinische praktijk. Zij werkt met risico kinderen en jongeren, kinderen met autisme, kinderen met communicatieproblemen, kinderen met een licht verstandelijke beperking en jongeren en kinderen opgenomen in jeugdinstituten. Zij won 2 keer de nationale award voor de interventie en diagnostiek met kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Geurt Grijpma, leraar lichamelijke opvoeding/ bewegingsonderwijs, psychomotorisch therapeut, Ontwikkelaar en Hoofd Afdeling Therapie Groot-Emaus, ‘s Heerenloo, Ermelo, ontwikkelaar behandelprogramma GG6 ( behandeling van seksueel geweld bij LVB jongeren), Trainer & Coach mbt dit programma. 38 jaar gewerkt met jongeren met leer en gedragsproblemen in combinatie met psychiatrische problematiek. Werkzaam op dit moment in een eigen praktijk in Ermelo met jongeren met grensproblematiek.

Praktische info

Je kan je inschrijven voor deze studiedag vóór 15 november 2017 via e-mail : info@vvpmt.be.

De kostprijs voor de studiedag bedraagt € 140 voor leden van de VVPMT ; niet-leden betalen € 160 ; studenten PMT betalen € 90. In het inschrijvingsgeld zit ook het werkboek van Geurt Grijpma : GG6. Werkboek Praktijk voor Coaching &Therapie. Een effectief behandelprogramma voor de behandeling van lichte en ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag.” (kostprijs € 35). Het is de totaal vernieuwde uitgave van het werkboek (Grijpma,G. en Spanjaard,H.J.M.( 2004, versie 1.1) “Behandeling van jeugdige (licht verstandelijk gehandicapte) plegers van seksueel geweld : werkboek met hulpmiddelen en werkvormen voor individuele en groepstherapie”.

Het inschrijvingsgeld dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer van de VVPMT (BE59 4238 1293 6126), VVPMT, Korbeek-losestraat 43, 3360 Bierbeek, met vermelding van je naam en “studiedag GG6”. Opgelet ! Je inschrijving is pas definitief als het inschrijvingsgeld gestort is op bovenvermeld rekeningnummer. Na betaling ontvang je van ons een bevestiging van je inschrijving via mail.

Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 45. De volgorde van inschrijvingen wordt bepaald door de volgorde van betaling.

Bij onvoldoende aantal inschrijvingen kan het zijn dat de studiedag geannuleerd wordt.

In de prijs is ook een broodjesmaaltijd (lunch) voorzien.

Bij annulering minder dan 2 weken vóór de aanvang van de studiedag (dus na 15/11/2017) zal het inschrijvingsgeld niet worden terugbetaald !!!

Locatie : Universitair Psychiatrisch Ziekenhuis KU Leuven, campus Kortenberg, Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg.

Spring naar toolbar