Dit vormingsaanbod wordt gerealiseerd in samenwerking met RINO-Vlaanderen, WAIMH Vlaanderen, VVP, VVK en het Vlaams Expertisenetwerk Perinatale Mentale Gezondheid.

Inhoud: 
In deze driedaagse opleiding reiken we een theoretisch en praktisch Infant Mental Health perspectief aan van waaruit we kijken naar ouder, kind en interactie in het domein van de Perinatale Mentale Gezondheid.  Meer informatie is terug te vinden via deze link.

Data:

Woensdag 17 maart, woensdag 21 april en woensdag 26 mei 2021.

Voor wie:
Alle disciplines die geconfronteerd worden met psychische problemen tijdens de perinatale periode. Daar we inzetten op multidisciplinaire samenwerking en de uitbouw van verwijsnetwerken, richten we ons tot hulpverleners die werkzaam zijn binnen provincie Antwerpen.

Locatie:              

Bethanië – zaal Forum 1 & 2 – gebouw 5

Andreas Vesaliuslaan 39 – 2980 Zoersel

Kostprijs: 350€ (accreditering voor artsen wordt aangevraagd)

Inschrijven:

De opleiding is volzet. Inschrijven is dus niet meer mogelijk.

Voor bijkomende vragen of inlichtingen, kan je je richten tot: Lauranne.Segers@emmaus.be.