Active reviewing / Groepsdynamische activiteiten

01/03/2016

VVPMT nodigt jullie van harte uit op de studiedag

“Active reviewing” OF “groepsdynamische activiteiten” op maandag 14 maart 2016

in het Universitair Psychiatrisch Centrum op campus Kortenberg, Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg.

Achtergrond

Op deze kan je kiezen voor een dag Active Reviewing te volgen of een dag groepsdynamische

activiteiten mee te doen.

Active Reviewing kan het arsenaal aan reflectietechnieken verruimen, met de bedoeling de

reflectie net zo leuk te maken als de activiteit waarop teruggeblikt wordt. Reflecteren wordt

activiteit, activiteit wordt reflecteren. Ofwel: reflectie in actie….

Bij groepsdynamische activiteiten worden er gedurende de hele workshop verschillende

groepsdynamische activiteiten aangeboden, in functie van de noden van een bepaalde

(doel)groep. Bij deze activiteiten wordt het ervaringsleren aan de dynamiek van een zich

ontwikkelende groep gekoppeld. Ervaringsleren vindt immers steeds plaats in een relatie

met anderen: iets mee-maken kan per definitie niet alleen. De omgang met deze anderen

kan persoonlijk leren stimuleren of belemmeren – een belangrijke reden om bij het

faciliteren van leren aandacht te geven aan de relaties die zich in deze opdrachten

Deze activiteiten zijn verschillend van deze die aan bod kwamen tijdens de workshop van 11 december 2015.

Geef bij inschrijving aan of je Active Reviewing of groepsdynamische activiteiten wilt volgen.

De plaatsen zijn beperkt tot 15 personen per groep.

Programma:

09.00u Ontvangst met Koffie

09.15u Verwelkoming

09.30u Active Reviewing / groepsdynamische activiteiten

12.00u Lunch met broodjes

13.00u groepsdynamische activiteiten / Active Reviewing

16.00u Afronding van de studiedag

Informatie

Datum en plaats

Maandag 14 maart 2016 in het Universitair Psychiatrisch Centrum op campus Kortenberg,

Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg.

VVPMT, verantwoordelijke voor deze workshop Jennifer De Smet

Bereikbaarheid en parking

http://www.uckortenberg.be/home/bereikbaarheid.html

Er is een ruime parking voorzien aan het centrum.

Prijs (inclusief toegang, koffie, broodjesmaaltijd):

Deelnemer 130 euro

Lid VVPMT 90 euro

Student 65 euro

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij: jennifer.desmet@upckuleuven.be

U bent pas ingeschreven bij het ontvangen van het inschrijvingsformulier en het

verschuldigde inschrijvingsbedrag op het rekeningnummer van de VVPMT, BE59

23812936126 (Rotselaarsesteenweg 40, 3018 Wijgmaal) met de vermelding van je naam en voornaam

Bij annulatie minder dan twee weken voor de studiedag wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald

Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van betalingen.

Bij een te weinig aantal deelnemers zal deze studiedag geannuleerd worden.

 

 

 

Inschrijvingsformulier

Schrijft in voor de studiedag

Active Reviewing/groepsdynamische activiteiten (schrappen wat niet past)

op 14 maart 2016 in het Audiovisueel Centrum, UPC K.U.Leuven, campus Kortenberg,

Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg.

Lid VVPMT: ja – nee

Betaling gebeurt op rekening IBAN: BE59 4238 1293 6126

Mededeling : studiedag en  naam en voornaam van de deelnemer

Gelieve dit formulier volledig ingevuld te verzenden per post naar UPC KU Leuven tav

Jennifer De Smet, Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg of per e-mail naar

jennifer.desmet@upckuleuven.be

Spring naar toolbar