20 en 21 september 2016 – 8e GGZ Congres

23/05/2016

ggzcongres

20 en 21 september 2016
Antwerpen, Wilrijk – Campus Drie Eiken
Creatief in de geest, innovatief in de zorg

Beste collega hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg

Mede namens het bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, nodigen we u van harte uit deel te nemen aan het achtste Vlaamse Geestelijke Gezondheidscongres op 20 en 21 september 2016 in Antwerpen.
“Creatief in de geest, innovatief in de zorg” zal in deze editie als boeiende leidraad fungeren.

We hopen dat het achtste congres positieve en verrassende verhalen zal brengen. Verhalen vol kracht, nieuwsgierigheid, verwondering, verbinding, trots. Positiviteit ligt niet altijd even gemakkelijk in ons vak. Er is het destructieve stigma en de maatschappelijke afwijzing, de dwang van de normaliteit, de zich herhalende financiële crisissen in de sector. Maar anderzijds wist Bruce Springsteen (“You can’t start a fire without a spark”) het jaren geleden al: het is een teken van kracht, en geen zwakte, om hulp te vragen. Dat doen we dagelijks in de geestelijke gezondheidszorg, de hand reiken aan zij die hulp vragen. En daar zijn we goed in. Meer nog, daar blinken we in uit op alle mogelijke creatieve en vernieuwende manieren.

Revolutionaire wendingen komen altijd onverwacht. Toen men in de atletiek hoger wilde springen, is men gewoon anders gaan springen: aanlopen met een boogje, en dan achterwaarts over de lat. En plots werd alles anders. In de geestelijke gezondheidszorg hebben we de laatste jaren gelijkaardige mind switches gemaakt: vermaatschappelijking van de zorg, centraal stellen van de herstelvisie, inzetten van ervaringsdeskundigen, vraaggestuurde zorg en nog veel meer. De soepelheid en het enthousiasme waarmee deze veranderingen in de zorg werden geïntegreerd, nopen tot zelfreflectie: waarom staan we zo weinig stil bij deze verwezenlijkingen? Wat we herkennen als vooruitgang in het therapeutische proces bij onze patiënten, zien we niet in onze eigen evoluties, innovaties en creatieve ingrepen.

Voor dit congres willen we iedereen in de geestelijke gezondheidszorg uitdagen om vernieuwende, alternatieve of onverwachte aspecten van het vak te delen. U kan voorstellen doen voor een symposium, een discussie of controverse, een mededeling of werkwinkel, en uiteraard ook voor een poster. Zoals elk jaar zal de posterjury de meest bijzondere bijdragen in de bloemetjes zetten. We zijn heel benieuwd! Want out-of-the-box-denken is het nieuwe cool.

Het organisatiecomité nodigt de sprekers voor de plenaire lezingen uit. We kijken uit naar uw bijdragen!

Met vriendelijke groeten,

dr. Kirsten Catthoor dr. Jürgen De Fruyt dhr. Jan Van Speybroeck
wetenschappelijk secretaris VVP                 voorzitter directeur VVGG

namens het organisatiecomité

Met de steun van  

Spring naar toolbar