ABCIG GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN PSYCHOMOTORISCHE KINESITHERAPIE

De revalidatie in de Geestelijke Gezondheidszorg en Psychomotorische Kinesitherapie behoort tot het domein van de gespecialiseerde kinesitherapeut, met andere woorden een kinesitherapeut die een kwalitatief erkende opleiding heeft gevolgd in de vorm van de afstudeerrichting “Revalidatie in de Geestelijke Gezondheidszorg”. Deze opleiding richt zich zowel naar kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen.

De Belgian Clinical Interest Group (BCIG) Geestelijke Gezondheidszorg en Psychomotorische Kinesitherapie is verbonden aan de Vlaamse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (VVPMT). Leden van de VVPMT kunnen enkel lid worden van de BCIG indien zij ook lid zijn van Axxon. Het is echter ook mogelijk om enkel lid te blijven van de VVPMT, zonder lid te zijn van Axxon. Internationaal zijn de VVPMT en deze BCIG verankerd in de “International Organization of Physical Therapists in Mental Health” (IOPTMH), een subgroup van de World Confederation of Physical Therapy.

Axxon en de VVPMT engageren zich om wederzijds lidmaatschap te stimuleren.

De focus van de BCIG/VVPMT ligt op:

  • Het organiseren van opleidingen en studiedagen omtrent klinische relevante onderwerpen, gesteund op wetenschappelijke inzichten.
  • Het vertegenwoordigen van de belangen van de leden en het bevorderen van het beroep en de specifieke vaardigheden van de kinesitherapeuten werkzaam in het domein van de geestelijke gezondheidszorg.
  • Het verenigen van en de samenwerking bevorderen tussen de kinesitherapeuten die werkzaam zijn binnen het domein van de diagnostiek en behandeling van personen (kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen) met geestelijke gezondheidsproblemen, andere disciplines en gerelateerde organisaties.
  • Het ondersteunen, bewaken en profileren van de wetenschappelijke evidentie aangaande Revalidatie in de Geestelijke Gezondheidszorg.

 

 

Spring naar toolbar