Psychomotorisch therapeuten

22/09/2017

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus te Bierbeek bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een polikliniek. Het behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.

 • Voor de toekomstige afdeling voor mensen met een verstandelijke beperking en interneringstatuut van de doelgroep Forensische Psychiatrie;

 • Voor OPM, de observatie-eenheid voor volwassenen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een lichte of matige verstandelijke handicap (tijdelijke functie van januari tot en met juni 2018);

 • In het kader van nakende pensioneringen;

zijn we op zoek naar:

PSYCHOMOTORISCH THERAPEUTEN

Doel van de functie:

De psychomotorisch therapeut gebruikt de lichaamsbeleving en het bewegingsgedrag als aangrijpingspunten met als doel om het motorisch functionele, het psychosomatische, het affectief-emotionele en relationele aspect van het psychomotorisch handelen van de patiënt/bewoner te optimaliseren.

Plaats in de organisatie

 • De psychomotorisch therapeut rapporteert aan de therapeutisch coördinator. Het afdelingshoofd is de hiërarchisch verantwoordelijke van de psychomotorisch therapeut.

 • De psychomotorisch therapeut werkt in een multidisciplinair team.

 • De psychomotorisch therapeut maakt deel uit van de vakgroep Psychomotorische therapie.

Activiteitendomeinen:

 • Informatie verzamelen over patiënten/bewoners;

 • Psychomotorische behandelplannen uitwerken;

 • Therapeutische sessies op maat van de patiënt/bewoner uitwerken;.

 • Deelnemen aan overleg met het oog op optimaliseren van de zorg;

 • Zorg dragen voor een aantal administratieve taken;

 • Deelnemen aan de vakgroepwerking;

 • Meewerken aan de sportclubfunctie.

Vereiste competenties:

Generiek

 • Mensgericht. Onze acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen;

 • Verantwoordelijk. De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen met inachtname van de eigen grenzen;

 • Samenwerken. Rekening houden met de andere teamleden en actief en constructief samenwerken;

 • Groei en ontwikkeling. Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie;

 • Je draagt op een positieve wijze bij tot de waardengerichtheid van onze organisatie en hebt respect voor de Christelijke inspiratie ervan.

Functiegebonden

 • Probleemanalyse: een probleem duiden in zijn verbanden en op systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om het te kunnen oplossen;

 • Resultaatgerichtheid: concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen;

 • Creativiteit: originele en vernieuwende oplossingen bedenken en voorstellen formuleren. Vindingrijke acties ondernemen om bestaande situaties te verbeteren

 • Initiatief: uit eigen beweging zaken aanpakken, voorstellen formuleren en/of pro-actief reageren;

 • Assertiviteit: voor zijn mening of belang opkomen met respect voor anderen, zelfs indien er vanuit de omgeving druk wordt uitgeoefend om dit niet te doen;

 • Zelfinzicht: zichzelf kunnen inschatten en beoordelen zodat men een zelfbeeld bekomt dat overeenstemt met de realiteit;

 • Stressbestendigheid: tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek, efficiënt en effectief blijven functioneren.

Vaktechnische competenties:

 • Behaalde het diploma van Master in de kinesitherapie of in de bewegingswetenschappen met specialisatie Psychomotorische therapie

 • Kent de procedures en het functioneren van het ziekenhuis

 • Heeft kennis van de ziektebeelden (psychisch en somatisch) eigen aan de doelgroep waarin hij/zij werkzaam is

 • Kent het netwerk van voorzieningen eigen van de doelgroep

 • Bezit kennis van de medische materialen (vb. braces) en (effecten + bijwerkingen) van medicatie

Ons aanbod:

 • Wij bieden je een overeenkomst van onbepaalde duur met veel afwisseling, in een collegiaal team;

 • Je wordt vergoed volgens de wettelijke ziekenhuisbarema’s met een aantal extralegale voordelen zoals gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eigen bedrijfsrestaurant, …;

 • Ons ziekenhuis is vlot bereikbaar en biedt ruime parkeermogelijkheid.

Interesse?

Voor meer informatie met betrekking tot de toekomstige afdeling kan je contact opnemen met:

 • Dirk Malchair (toekomstig afdelingshoofd), 016/45 28 19

 • Tinne Van Turnhout (toekomstig therapeutisch coördinator), 016/45 29 32

 • Steven Degrauwe (doelgroepcoördinator FOR), 016/45 27 92

Voor meer informatie met betrekking tot afdeling OPM kan je contact opnemen met:

 • Jacky Lempens (afdelingshoofd), 016/45 29 17

Solliciteren kan door je kandidaatstelling met gemotiveerd schrijven vóór 9 oktober 2017 te bezorgen via www.vacatures.kamillus.be.

Interne kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken via www.interne.kandidaatstelling.kamillus.be

De vacature kan hier gedownload worden.