Psychomotorisch Therapeut UPC Sint-Kamillus

05/01/2018

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus te Bierbeek bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een polikliniek. Het behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.

– Voor OPM, de observatie-eenheid voor volwassenen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een lichte of matige verstandelijke handicap (tijdelijke functie tot en met juni 2018);

– Voor de toekomstige afdeling voor mensen met een verstandelijke beperking en interneringstatuut van de doelgroep Forensische Psychiatrie (vanaf april 2018);

zijn we op zoek naar:

PSYCHOMOTORISCH THERAPEUTEN

Doel van de functie:

De psychomotorisch therapeut gebruikt de lichaamsbeleving en het bewegingsgedrag als aangrijpingspunten met als doel om het motorisch functionele, het psychosomatische, het affectief-emotionele en relationele aspect van het psychomotorisch handelen van de patiënt/bewoner te optimaliseren.

Plaats in de organisatie

De psychomotorisch therapeut rapporteert aan de therapeutisch coördinator. Het afdelingshoofd is de hiërarchisch verantwoordelijke van de psychomotorisch therapeut.

 De psychomotorisch therapeut werkt in een multidisciplinair team.

 De psychomotorisch therapeut maakt deel uit van de vakgroep Psychomotorische therapie.

Activiteitendomeinen

Informatie verzamelen over patiënten/bewoners;

 Psychomotorische behandelplannen uitwerken;

 Therapeutische sessies op maat van de patiënt/bewoner uitwerken;.

 Deelnemen aan overleg met het oog op optimaliseren van de zorg;

 Zorg dragen voor een aantal administratieve taken;

 Deelnemen aan de vakgroepwerking;

 Meewerken aan de sportclubfunctie.

Vereiste competenties:

Generiek

Mensgericht. Onze acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen;

Verantwoordelijk. De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen met inachtname van de eigen grenzen;

Samenwerken. Rekening houden met de andere teamleden en actief en constructief samenwerken;

Groei en ontwikkeling. Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie;

 Je draagt op een positieve wijze bij tot de waardengerichtheid van onze organisatie en hebt respect voor de Christelijke inspiratie ervan.

Functiegebonden

Probleemanalyse: een probleem duiden in zijn verbanden en op systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om het te kunnen oplossen;

Resultaatgerichtheid: concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen;

Creativiteit: originele en vernieuwende oplossingen bedenken en voorstellen formuleren. Vindingrijke acties ondernemen om bestaande situaties te verbeteren

Initiatief: uit eigen beweging zaken aanpakken, voorstellen formuleren en/of pro-actief reageren;

Assertiviteit: voor zijn mening of belang opkomen met respect voor anderen, zelfs indien er vanuit de omgeving druk wordt uitgeoefend om dit niet te doen;

Zelfinzicht: zichzelf kunnen inschatten en beoordelen zodat men een zelfbeeld bekomt dat overeenstemt met de realiteit;

Stressbestendigheid: tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek, efficiënt en effectief blijven functioneren.

Vaktechnische competenties

Behaalde het diploma van Master in de kinesitherapie of in de bewegingswetenschappen met specialisatie Psychomotorische therapie

Kent de procedures en het functioneren van het ziekenhuis

 Heeft kennis van de ziektebeelden (psychisch en somatisch) eigen aan de doelgroep waarin hij/zij werkzaam is

 Kent het netwerk van voorzieningen eigen van de doelgroep

 Bezit kennis van de medische materialen (vb. braces) en (effecten + bijwerkingen) van medicatie

Ons aanbod:

 Wij bieden je een voltijdse overeenkomst met veel afwisseling, in een collegiaal team;

 Je wordt vergoed volgens de wettelijke ziekenhuisbarema’s met extralegale voordelen zoals gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eigen bedrijfsrestaurant, …;

 Ons ziekenhuis is vlot bereikbaar en biedt ruime parkeermogelijkheid.

Interesse?

Voor meer informatie met betrekking tot de toekomstige afdeling kan je contact opnemen met:

 Dirk Malchair (toekomstig afdelingshoofd), 016/45 28 19

 Tinne Van Turnhout (toekomstig therapeutisch coördinator), 016/45 29 32

 Steven Degrauwe (doelgroepcoördinator FOR), 016/45 27 92

Voor meer informatie met betrekking tot afdeling OPM kan je contact opnemen met:

 Jacky Lempens (afdelingshoofd), 016/45 29 17

Solliciteren kan door je kandidaatstelling met gemotiveerd schrijven vóór 15 januari 2018 te bezorgen via www.vacatures.kamillus.be.

De selectieprocedure bestaat uit:

 Een evaluatie van de sollicitatiebrief en het CV;

 Een schriftelijke proef en een sollicitatiegesprek met een afdelingshoofd, de vakgroepverantwoordelijke PMT en een HR-medewerker in de week van 15 tot 20 januari 2018;