Psychomotore Therapeut m/v

23/01/2019

Het Kinderpsychiatrisch Centrum in Genk is een ziekenhuisassociatie tussen het Ziekenhuis Oost-Limburg, het psychiatrisch ziekenhuis ASSTER, het OPZC Rekem en het Mariaziekenhuis Noord-Limburg. Naast spoedraadpleging, crisishospitalisatie en kortdurende observatie behoren ook dagbehandeling, raadplegingen en thuiszorg tot onze dienstverlening. Vanuit een multidisciplinaire aanpak werken we nauw samen met ouders, andere hulpverleners, scholen en clb’s.

Onze kleinschalige ziekenhuissetting en een gemotiveerd, dynamisch team staan garant voor een flexibele aanpak van problemen en een intensieve zoektocht naar gepaste zorgtrajecten.

Voor het multidisciplinaire team van de leefgroep voor lagere schoolkinderen, waar (dag)opnames tot 6 weken geboden worden, met een module voor observatie, diagnostiek en time-out zoeken wij een

PSYCHOMOTORE THERAPEUT m/v

max 80% jobtime

met kans op uitbreiding op middellange termijn

Overeenkomst in onbepaalde duur – verloning volgens de cao van de privé ziekenhuizen en conform opleidingsgraad- aangevuld met maaltijdcheques – relevante anciënniteit wordt overgenomen – dagdiensten in flexibel werkrooster – sterke multidisciplinaire werking en een waardegedreven team- en organisatiecultuur

  • Je studeerde af als master of bachelor in de motorische revalidatie en kinesitherapie of als master of bachelor in de lichamelijke opvoeding. Een getuigschrift psychomotorische therapie versterkt je kandidatuur. De principes van ‘nieuwe autoriteit en geweldloos verzet’ zijn door jou gekend en je kan deze integreren in je werk. Samen met je collega’s van het multidisciplinaire team ben je gefocust op het verbeteren van het psychosociaal welbevinden van lagere schoolkinderen. Samen met de collega’s in je team deel je de fascinatie voor kinderen met gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen.
  • Jouw werk draagt bij tot een ontwikkelingsstimulerend en ondersteunend leefgroepklimaat. Vanuit jouw vakgebied werk je mee aan (eventuele) onderbouwde diagnostiek. Je brengt de mogelijkheden en beperkingen in kaart en je zoekt mee naar aanknopingspunten voor verdere behandeling en aanpak. Je slaagt erin je communicatie, je therapeutisch handelen en je houding telkens weer af te stemmen op de verschillende noden en problematieken van de kinderen.
  • In het weekprogramma verzorg je, al of niet samen met je collega’s van het multidisciplinaire team, een therapeutisch aanbod ten aanzien van de groep kinderen. In het hanteren van de groep verlies je de kinddoelstellingen niet uit het oog en kan je therapeutische relaties opbouwen. Je kan rust, structuur en regelmaat bieden. Je kan enthousiast investeren in het opzetten van allerhande activiteiten voor lagere schoolkinderen. Op indicatie en waar mogelijk, werk je wekelijks met kinderen in kleinere groep en/of individueel.
  • Uit een complexe hoeveelheid van gegevens kan je de kern en verbanden overbrengen in team en deze zowel mondeling als schriftelijk rapporteren. Psychomotore testen heb je in de vingers.
  • Je neemt een flexibele, open en pro-actieve houding aan ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Je beschikt over de nodige draagkracht, zelfstandigheid en zin voor initiatief om telkens weer in teamverband op zoek te gaan naar goede zorgafstemming. Je kan aansluiten bij onze ambitie om kwalitatief goede zorg op een flexibele manier vorm te geven. Door gericht en professioneel feedback te geven en te ontvangen werk je constructief mee aan de effectiviteit van het samenwerken.

Graag eerst meer weten ? Contacteer Reina Abbink, directeur zorgorganisatie 089/325959

Kandidaten versturen hun cv én gemotiveerd schrijven ten laatste op 31 januari 2019 via het onlineformulier op de website www.kpc-genk.be. De eerste selectieronde is gepland op woensdag 6 en donderdag 7 februari 2019. Indiensttreding in onderling overleg te bepalen doch graag zo snel als mogelijk.

Spring naar toolbar